Ny tariffmodell för elnät testas på Gotland – ett steg mot effektivare energianvändning och lägre kostnader

Den nya tariffmodellen syftar till att skapa både ekonomiska fördelar för kunderna och ett effektivare och mer robust elnät. Genom att använda AI-baserad teknik och smarta mätare kan den nya tariffmodellen hantera utmaningarna med ökad elektrifiering och varierande energibehov. Modellen strävar efter balans mellan produktion och användning av el i varje liten del av elnätet, vilket främjar efterfrågeflexibilitet och en mer dynamisk användning.

Projektet, som drivs av Energicentrum Gotland i samarbete med GEAB, Plexigrid och Ngenic skapar inte bara ekonomisk fördel för kunderna utan bidrar också till att skapa ett effektivare och mer robust elnät som kan hantera de utmaningar som följer med en ökad elektrifiering och varierande energibehov.

– Det traditionella sättet att överdimensionera elnäten för att hantera variationer i energibehov har blivit alltmer ohållbart. Snabbt ökande efterfrågan minskar marginalerna, och att enbart bygga ut elnätet är varken kostnads- eller tidseffektivt. Gotland, med sina unika geografiska och energimässiga förutsättningar, står inför specifika utmaningar som kräver innovativa lösningar, säger Magnus Jennerholm, teknisk projektledare Energicentrum Gotland.

AI-baserad teknik

Den nya tariffmodellen som nu testas på Gotland bygger på att beräkna belastningsgraden för varje lokal nätstation och varje tidsintervall. Modellen använder smarta mätare och AI-baserade programvaror för att analysera och prognostisera elnätets användning med hög precision. Detta möjliggör tids- och platsspecifika prissignaler, vilket innebär att kunder möts av högre kostnader vid hög belastning och lägre kostnader vid låg belastning.

Effektivare nyttjande av elnätet

Den gotländska modellen förväntas leda till ett betydligt effektivare nyttjande av elnätet, vilket i sin tur minskar behovet av förstärkningar. Kunder som bidrar till att avhjälpa belastningar kan kompenseras ekonomiskt, vilket skapar starka incitament för en mer balanserad elförbrukning. Det resulterar i en direkt koppling mellan prissignaler och faktisk belastning på elnätet.

För kunderna innebär modellen en möjlighet att optimera sina elförbrukningsmönster för att dra nytta av lägre kostnader vid låg belastning. Höga priser vid hög belastning styr kundernas användning till tider med mindre belastning, vilket bidrar till en jämnare fördelning av elförbrukningen och minskar risken för toppbelastningar.

– Att i detta projekt ges möjlighet till att utveckla och testa en ny tariffmodell är ett viktigt steg mot ett mer hållbart och effektivt elnät, och resultaten kommer kunna ha stor betydelse för framtida elnätsstrategier, både i Sverige och internationellt. Genom att visa potentialen för en ny tariffmodell som kopplar prissignaler direkt till faktisk belastning, skulle Gotland kunna sätta en ny standard för hur elnät och energiförbrukning hanteras. Detta kommer att vara ett viktigt komplement till en framtida kapacitetsmarknad, och skulle också kunna till viss del komma att ersätta denna, då den leder till samma resultat för elnätet, dvs. att vi kapar de värsta effekttopparna, säger Anders Nilsson på Plexigrid.

Den gotländska modellen innebär också att spotpriset och den flexibla elnätsavgiften slås ihop till en enda sammansatt prissignal för kunden. Det blir en förenkling för kunden där de fortsatt kan spara pengar genom att följa spotpriset samtidigt som elnäten lokalt balanseras på ett hållbart sätt.


Energicentrum Gotland är ett nav i den gotländska energiomställningen och arbetar med att accelerera energiomställningen på Gotland med siktet inställt på ett helt förnybart energisystem 2040. Genom att höja den allmänna kunskapsnivån och tillsammans med andra aktörer genomföra aktiviteter och projekt vill Energicentrum Gotland inspirera och stärka gotlänningarnas möjligheter att ställa om till ett effektivt och hållbart energisystem.


Vill du veta mer kontakta gärna:

Magnus Jennerholm, Teknisk projektledare Energicentrum Gotland
Telefon: 070-447 77 07
E-post: magnus.jennerholm@gotland.se