Regionkonferens 19 april 2024

Vi står just nu i inledningen av en enorm energiomställning, i Sverige och i världen. De förändringar som måste göras påverkar alla delar av samhället, men det är på lokal och regional nivå som en stor del av arbetet ska genomföras. Den 19 april välkomnar vi därför representanter från Sveriges alla 21 regioner till en förmiddag med fokus på hur våra energikontor bidrar i det regionala utvecklingsarbetet för att nå ett hållbart energisystem. 

Energikontoren Sverige är den samlade kraften av landets alla regionala energikontor. Tillsammans har vi över 150 engagerade energiexperter från norr till söder och från öst till väst.

– Vår uppgift är att bidra till att våra respektive regioner når sina energi- och klimatmål och skapa förutsättningar att nå de nationella energi- och klimatmålen. Detta gör vi på̊ flera sätt, strategiskt och operativt, i olika typer av samverkans- och utvecklingsprojekt, säger Christel Liljegren VD för Energikontor Syd och styrelseledamot i Energikontoren Sverige.

Engagemang, kompetens och drivkraft

De regionala energikontorens verksamheter ägs och är organiserade på olika sätt utifrån vad som är bäst i en regional kontext, vilket också innebär olika förutsättningar. Det som förenar alla energikontor är engagemanget, kompetensen och drivkraften att förändra och förbättra samhället ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv samt att alla energikontor är opartiska och drivs utan vinstintresse.

– Regionkonferensen ett bra tillfälle för tjänstepersoner i regioner att ta del av vad vi gör och vilken effekt vårt arbete har i omställningsarbetet runt om i hela landet, säger Emelie Österqvist, teamledare på Energikontoret Östergötland och styrelseledamot i Energikontoren Sverige.

Utdrag ur programmet…
–    Hur ser den regional energiomställningen ut – idag och imorgon?
–    Det moderna planeringsunderlaget – en förutsättning för riktig omställning
–    Vilka är vi – Energikontoren Sverige
–    Hur vi gör skillnad för små och medelstora företag och bidrar till länets utveckling
–    Hur vår energikontor skapar nytta i det regionala utvecklingsarbetet

Är du tjänsteperson eller på annat sätt representerar en region och vill delta under vår innehållsrika förmiddag är du varmt välkommen att höra av dig till Christel Liljegren eller Emelie Österqvist för att få anmälningslänk till Regionkonferensen. Konferensen genomförs via teams.

christel.liljegren@energikontorsyd.se
emelie.osterqvist@regionostergotland.se