Tack till alla deltagare på Regionkonferensen!

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog under Energikontoren Sveriges Regionkonferens 2024. Ert engagemang och närvaro gjorde detta evenemang till en stor framgång. Med många deltagare från våra regioner på plats digitalt blev det tydligt hur viktigt och aktuellt ämnet är för oss alla.

Under konferensen diskuterade vi den enorma energiomställning som vi nu står inför, både i Sverige och globalt. Denna omställning drivs av en kraftfull elektrifiering inom transport- och industrisektorn. Målet är att nå våra klimatmål och minska vårt beroende av fossila råvaror. De förändringar som måste göras påverkar alla delar av samhället, men en stor del av arbetet kommer att ske på lokal och regional nivå. Här spelar de regionala energikontoren en avgörande roll som en kraftfull aktör i omställningsarbetet.

För er som inte hade möjlighet att delta i konferensen finns nu en chans att ta del av innehållet i efterhand. Konferensen är tillgänglig på YouTube och ni kan även ladda ned presentationerna från våra talare.

Återigen, tack för ert deltagande och engagemang. Tillsammans kan vi driva denna viktiga energiomställning framåt.

Här hittar du den inspelade och textade versionen av konferensen. (Youtube)

Presentationer Regionkonferens 2024 (PDF)

Bildspel – våra 14 energikontor (PDF)