Energikontoren Sverige på plats i Almedalen

Johanna Lakso, Therese Hejlseth, Patrick Dahl och Emelie Österqvist är på plats under Almedalsveckan.

Under årets Almedalsvecka kommer representanter för Energikontoren Sverige att finnas på plats i Visby för att delta i dialoger som berör energiomställningen. Och hur vi lokalt och regionalt kan verka för att snabbare nå energi- och klimatmålen.

Vi deltar gärna i både paneler och dialoger med vårt perspektiv utifrån konkreta omställningsprojekt som drivs tillsammans med lokalt näringsliv, kommuner, regioner och länsstyrelser. Vi arbetar också nära klimat- och energirådgivningen som riktar sig till privatpersoner och organisationer i behov av stöd från en kunnig och opartisk aktör inom energisektorn.

– Under Almedalen är det extra intressant för oss att vara med i sammanhang där frågor som rör lokal och regional energiplanering diskuteras, samt utveckling av smartare energisystem genom exempelvis energidelning och lokala flexibilitetsmarknader. Har du en scen eller ett samtal där vi kan bidra med perspektiv får du gärna bjuda in oss, säger Johanna Lakso, ordförande för Energikontoren Sverige.

Johanna Lakso, ordförande, Energikontoren Sverige
Smartare energisystem och vikten av ledarskap för att driva förändring lokalt, regionalt och nationellt är frågor som Johanna gärna är med och diskuterar. Johanna blev nyss omvald som ordförande för Energikontoren Sverige.
johanna.lakso@energikontorensverige.se

Therese Hjelseth, vice ordförande Energikontoren Sverige
Therese pratar gärna om regional energiplanering och hur olika aktörer kan samverka för att uppnå en levande, flexibel, proaktiv och reaktiv energiplanering. Therese är vice ordförande i Energikontoren Sverige och verksamhetsledare för Energikontoret Region Örebro Län. therese.hjelseth@regionorebrolan.se

Patrick Dahl, styrelseledamot, Energikontoren Sverige
Frågor kring energidelning står högt på Patricks agenda. Han pratar också gärna om hur vi tydliggör och synliggör drivkrafterna som får energiomställningen att bli var persons prioritet. Patrick är styrelseledamot i Energikontoren Sverige och verksamhetsledare för Energicentrum Gotland. patrick.dahl@gotland.se

Emelie Österqvist, styrelseledamot, Energikontoren Sverige
Emelie pratar gärna om energiplanering på regional och kommunal nivå samt hur aktörer kan samverka lokalt för en mer effektiv resursanvändning. Emelie är styrelsesuppleant i Energikontoren Sverige och verksamhetsledare för Energikontoret Östergötland. emelie.osterqvist@regionostergotland.se

Välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan bidra med vår expertis under Almedalen. info@energikontorensverige.se