Johanna Lakso blir Energikontoren Sveriges nya ordförande

Johanna Lakso, vd för Power Circle blir Energikontoren Sveriges nya ordförande. (Fotograf: Jakob Svärd)

Under onsdagen valde Energikontoren Sverige ny styrelse och ordförande att leda organisationen i energiomställningens tid.
Jag är både stolt och glad över förtroendet att leda Energikontoren Sveriges arbete i en tid då energi- och klimatomställningen behöver accelerera, säger Johanna Lakso.

Johanna Lakso tar över ordförandeposten efter Malin Strand från Fossilfritt Sverige. Johanna har en bred bakgrund inom energibranschen och till vardags arbetar hon som vd på Power Circle, en intresseorganisation för elektrifieringens framtidsfrågor.

– Johannas ledaregenskaper, hennes föreningsvana samt breda kunnande om bland annat elektrifieringens betydelse för energiomställningen, kommer ge föreningen och energikontoren ytterligare möjlighet att föra en hållbar utveckling framåt, säger Lena Eckerberg, projektledare på Energikontor Syd som tillsammans med Mattias Ahlstedt, Energikontoret Dalarna ingick i valberedningen.

– I den snabba omställningstakt som nu krävs har Energikontoren en viktig roll som regionala samlingspunkter. Jag hoppas att styrelsens insatser för en större tydlighet och mer självklar plats i aktörslandskapet fortsätter bära frukt under kommande år. Jag är säker på att Johanna med sin djupa kompetens och närhet till energifrågorna kommer bidra med ytterligare perspektiv och värdefulla steg framåt, säger avgående styrelseordföranden, Malin Strand.

Regionala krafter i omställningen
Årsmötet samlade representanter från Sveriges 15 regionala energikontor och bredvid ordförande, valde de fem nya ledamöter, tre ersättare samt vice ordförande. Den nya styrelsen har en bred förankring i de regionala verksamheterna på energikontoren runt om i landet.

– Regionala aktörer är oerhört viktiga för att bygga kompetens och skapa rätt förutsättningar utifrån de lokala och regionala behoven, deras betydelse för den nationella omställningen ska inte underskattas, säger Johanna Lakso.

Styrelsens ledamöter
Johanna Lakso, vd Power Circle
Christel Liljegren, vd Energikontor Syd
Elin Nirjens, verksamhetsledare, Energikontoret Jämtland Härjedalen
Patrik Dahl, verksamhetsledare, Energicentrum Gotland
Rickard Waern, Innovationsledare, Energikontor Väst
Sofia Mackin, verksamhetsledare, Energikontoret Västernorrland
Therese Hjelseth, verksamhetsledare, Energikontoret Örebro

Suppleanter
Emelie Österqvist, verksamhetsledare, Energikontoret Östergötland
Kjell Skogsberg, senior energisakkunnig, Energikontor Norr
Lina Gellermark, vd, Energikontoret i Mälardalen

OM ENERGIKONTOREN SVERIGE
Energikontoren Sverige är ett samverkansorgan för Sveriges 15 regionala energikontor. Energikontoren har en väsentlig roll i arbetet med att driva energi- och klimatarbetet på det lokala och regionala planet och för att nå de regionala målen. Det främsta syftet är att främja energieffektivitet och öka andelen förnybara energikällor. Tillsammans verkar energikontoren för att de nationella målen nås. Föreningen ska genomföra gemensamma insatser för att underlätta energikontorens verksamhet och utveckling