Mäta, täta, släcka och stänga – energispartipsen på ett och samma ställe

En ny broschyr med samlade tips och råd om energibesparingar i hemmet ska guida privatpersoner till olika åtgärder som kan minska elkostnaderna.

– Många av oss funderar på hur vi kan vara energismarta i det egna hemmet och om det faktiskt lönar sig att släcka lampan om så bara för en stund. I broschyren Spara energi hemma, som är framtagen av Energikontoren Sverige, reder vi inte bara ut begrepp och frågetecken utan har även samlat många av de råd som överöst oss alla under hösten, säger Malin Emmoth, kommunikatör på Energikontoren Sverige.

På grund av det rådande energiläget med höga energipriser har det varit högt tryck på informationsinsatser till privatpersoner och företag, vilket kommunernas energi- och klimatrådgivare märkt av. Broschyren Spara energi hemma riktar sig till hushåll med råd och information hur man kan minska sin energianvändning genom egna åtgärder. Råden fungerar lika väl hos en idrottsförening som i köket på företaget. Broschyren sprids via landets 15 energikontor som en av många insatser för att stötta hushåll.

Bild på broschyren Spara energi hemma
Broschyr, Spara energi hemma – Mäta, täta, släcka och stänga

För mer stöd – ta hjälp av din kommunala energi- och klimatrådgivare
Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri, opartisk och lokalt anpassad service som finns i kommunerna. Rådgivningen är till för privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar.

– Just nu är det många som kontaktar kommunernas energi- och klimatrådgivare och tyvärr kan det vara svårt att nå fram. Vår förhoppning är att denna broschyr tillsammans med Energimyndighetens energismarta tips i kampanjen Varje kilowattimme räknas kan vara en start för egna insatser hemma, säger Malin Emmoth.

Här kan du söka efter Energi- och klimatrådgivningen i kommunen där du bor. Du kan även ringa din kommuns växel eller besöka deras webbplats för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare.

Ladda ner broschyren – Spara energi hemma – Mäta, täta, släcka och stänga

Idé och utformning: Energikontor Sydost, Illustationer: Mattias Käll.