Varje kilowattimme räknas

Energimyndigheten Varje kWh räknas

Nu hjälps vi åt att spara el så att vi får ett bättre läge i vinter. Vi på Energikontoren Sverige ställer oss självklart bakom Energimyndighetens kampanj “Varje kilowattimme räknas”. Tillsammans kan vi förbättra energiläget – varje liten förändring gör skillnad.

Här hittar du information från Energimyndigheten om situationen och tips på vad du själv kan göra.

Uppmaningarna är:

  • Använd el vid rätt tid på dygnet
  • Sänk värmen inomhus
  • Använd mindre varmvatten
  • Stäng av apparater och släck lampor
  • Täta ditt hus
  • Tänk efter vad du använder el till

Energimyndighetens frågor och svar om energiläget

Varför ska vi alla spara på el? Vad drar mest el i hemmet? Vad är orsaken till de höga elpriserna i Sverige? Varför är det så stor prisskillnad mellan våra fyra elområden? Varför exporterar Sverige en stor mängd el samtidigt som det inhemska elpriset stiger?

På Energimyndighetens webbplats hittar du vanliga frågor och svar om energiläget i Sverige.