Elbilens dag uppmärksammas av Energi- och klimatrådgivare runt om i landet

- På Elbilens dag gör vi en gemensam kraftsamling och är extra tillgängliga för medborgare som vill veta mer om elbilar och hur de ska göra för att få till laddning. Det är ofta som Energi- och klimatrådgivare i kommunerna får samtal kring just elbilar och laddning och rätt ofta blir de inbjuda till föreningar för att hålla föredrag. Nu vill vi synas lite extra för att ännu fler ska hitta dem, säger Gustaf Wiklund som är insatsprojektledare för projektet Hela Sverige Laddar.

På Elbilens dag gör vi en gemensam kraftsamling och är extra tillgängliga för medborgare som vill veta mer om elbilar och hur de ska göra för att få till laddning. Det är ofta som Energi- och klimatrådgivare i kommunerna får samtal kring just elbilar och laddning och rätt ofta blir de inbjuda till föreningar för att hålla föredrag. Nu vill vi synas lite extra för att ännu fler ska hitta dem, säger Gustaf Wiklund som är insatsprojektledare för projektet Hela Sverige Laddar.

Gustaf Wiklund, insatsprojektledare för projektet Hela Sverige Laddar

Elbilens dag uppmärksammas den 9 september av rådgivare i hela landet som deltar i projektet Hela Sverige laddar. Rådgivningen i kommuner som har anslutit sig till projektet ser att det finns ett stort intresse och behov bland allmänheten att öka kunskapen om laddbara fordon och hur tillvägagångsättet ser ut för att installera laddplatser.

Laddning av fordon är fortfarande lite av ”hönan eller ägget”. För att folk ska kunna välja en elbil behöver det finnas en plats att ladda. Erfarenhetsmässigt sker över 90 % av all elbilsladdning i hemmet eller på arbetsplatsen. Det är också där som energi- och klimatrådgivningen fokuserar när det kommer till laddning.

Oberoende och kostnadsfria råd

– Även om andelen laddbara bilar än så länge bara utgör ca 7 % av hela bilflottan, så är omkring 50 % av nybilsförsäljningen laddbara bilar. Det innebär att det för många är första gången de står inför ett beslut att fixa en laddplats. Där kommer Energi- och klimatrådgivarna in med oberoende och gratis rådgivning till privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar säger Gustaf Wiklund som är insatsprojektledare för projektet Hela Sverige Laddar.

Projektet Hela Sverige laddar har sedan oktober 2021 engagerat flertalet av Sveriges de kommunala Energi- och klimatrådgivare. Projektet finansieras precis som Energi- och klimatrådgivningen med stöd av Energimyndigheten.