Energikontoren Sverige – viktig aktör för den svenska omställningen

Energikontoren Sverige styrelse 2022

Den globala uppvärmningen går att begränsa, om vi sätter in åtgärder på bred front nu. Det är huvudbudskapet i den senaste av klimatpanelen IPCCs senaste rapport. Viktiga aktörer för den svenska omställningen till fossiloberoende är Energikontoren Sverige som precis valt en ny styrelse.

– Den viktigaste uppgiften för de 16 Energikontoren i Sverige är att bidra i energi- och klimatomställningen regionalt med den fantastiska sakkunskap och systemsyn som finns. Energikontoren Sverige har, som samlande kraft för de regionala energikontoren, i uppgift att ge bästa möjliga förutsättningar för det arbete som sker ute i landet, säger Malin Strand, projektledare för Fossilfritt Sverige och ordförande för Energikontoren Sverige.

Energikontoren Sverige driver tillsammans med de 16 regionala energikontoren på för att göra Sverige mer hållbart och klimatsmart.

– Energikontorens uppgift är att bidra till att regionerna når sina energi- och klimatmål vilket bidrar till att nå de nationella energi- och klimatmålen. Genom Energikontorens samlade expertis stöttar vi kommuner, regioner och företag genom att ta initiativ och driva projekt som hjälper dem att ställa om till en hållbar verksamhet och öka konkurrenskraften, berättar Malin Strand.

Nykomlingen Gotland tar plats i styrelsen

Under förra året utökades Energikontoren Sverige med ett nytt kontor – Gotland som i år också fick en representant i styrelsen i form av Patrick Dahl, verksamhetsledare för Energicentrum Gotland. 

– De enskilda energikontoren är idag etablerade och viktiga aktörer inom sina respektive regioner. Här är min bild att vi även tillsammans, som Energikontoren Sverige, kan ta en tydligare position inom energiomställningen nationellt och bidra till förändring i angelägna frågor. Det vill jag gärna medverka till, säger Patrick Dahl.

Energikontorens roll

En av utmaningarna för Energikontoren framöver blir inte minst att stötta i den omställning som en ökad grad av elektrifiering kräver.

– Sverige behöver elektrifieras i hög takt för att klara av hela industriomställningen. Att klara av detta, med alla olika målkonflikter som det innebär kan vara den största utmaningen just nu. Sedan påverkar förstås oron i omvärlden på olika sätt, och inom energiområdet har det bland annat tydliggjort behovet av ökad självförsörjning inom tex fossilfri elproduktion samt hållbara drivmedel och gas, säger Malin Strand.

Den nya styrelsen

Energikontoren Sveriges styrelse består av sju ledamöter med en bred och samlad kompetens inom energi-, hållbarhet- och omställningsfrågor.

  • Malin Strand, Projektledare Fossilfritt Sverige, ordförande
  • Katarina Delsing, Energikontor Norr AB, vice ordförande
  • Elin Nirjens, Energikontoret Region Jämtland Härjedalen, sekreterare
  • Christel Liljegren, Energikontor Sydost AB, kassör
  • Carlos Pettersson, Energikontor Norra Småland
  • Patrick Dahl, Energicentrum Gotland
  • Thérèse Hjelseth, Energikontor Region Örebro län