Långsam utveckling mot jämställdhet, men vi driver på

Utvecklingen mot jämställdhet går långsamt, enligt Energimyndigheten. Men vi har nått målet och bidrar till en jämställd energibransch. Vid det nationella mötet för verksamhetsledare för Energikontoren var vi en lika stor andel män som kvinnor. Vi driver på utvecklingen.

Alla verksamhetsledarna i ett digitalt möte.

För att utveckla dagens energisystem till en grund för en hållbar utveckling krävs det att insatser och stöd riktas både till både män och kvinnor. Så, när landets femton energikontor och Energicentrum Gotland träffas för att stärka samverkan och öka våra möjligheter att vara pådrivande krafter för att göra världen mer klimatsmart och hållbar så gör vi det i jämställdhetens tecken.

Aktiviteter med spets och bredd  i hela Sverige

Energikontoren verkar både med spets och bredd för att nå alla som i sina yrkesroller är beslutande eller genomförande inom privat och offentlig sektor. Vi bidrar med ny kunskap så att vi alla tillsammans kan agera i riktning mot ett hållbart energisystem.

Vi har redan bidragit till mängder av förändring och förbättring inom en rad områden och mot olika målgrupper:

  • Energikontor Sydost har genom Energisamverkan Blekinge tagit fram en praktisk manual för Hållbar byggnation.
  • Energikontor Norr har numera ett Åtgärdsbibliotek med 20 åtgärder för hållbara transporter.
  • Energikontoret Region Örebro län har projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan som genomför olika aktiviteter för att främja cykling, bland annat genom ett måla ett konstverk på en av Örebros cykelbanor.
  • Energikontor Väst undersöker hur kapitalförvaltare och investerare kan bidra till en grön omställning av samhället.

Aktiviteterna är många och bidrar till att våra respektive regioner når sina energi- och klimatmål, vilket skapar förutsättningar att nå de nationella energi- och klimatmålen. Vi stöttar kommuner, regioner och företag med vår expertis. Genom att vi tar initiativ och driver projekt hjälper vi till med att ställa om till en hållbar och jämställd verksamhet.

Vi arbetar brett och på̊ flera sätt, både strategiskt och operativt, i olika typer av samverkans- och utvecklingsprojekt. Vi är alltid opartiska och har inget vinstintresse. Syftet är att förändra och förbättra samhället ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv.

Fördjupa dig gärna i Energimyndighetens uppföljning av de energipolitiska målen.