Boverket övertar Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB

Under de tre senaste åren har Svensk Byggtjänst tillsammans med samarbetsparterna RISE, Sustainable Innovation, Sveriges Energikontor samt IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Boverket utvecklat och drivit Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB.

Om ICHB

Under de tre senaste åren har Svensk Byggtjänst tillsammans med samarbetsparterna RISE, Sustainable Innovation, Sveriges Energikontor samt IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Boverket utvecklat och drivit Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB. Vid årsskiftet går uppdragstiden ut och i samband med det övertar Boverket all information och kunskap som samlats under namnet ICHB.

Bakgrunden till ICHB var att regeringen konstaterade att det finns en mycket stor kunskap om hållbart byggande, hållbar renovering samt energieffektivisering. Dock fastslogs också att all denna kunskap inte når ut och används. Därför gav regeringen Boverket i uppgift att handla upp och skapa en informationstjänst för att sprida målgruppsanpassad information. Detta för att främja ökad energieffektivisering vid renovering och byggande och med användning av hållbara material med låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Detta blev ICHB.

Informationscentrum för hållbart byggande är ett digitalt kunskapsnav. Här hittar du forskning, resultat och erfarenheter som du kan använda för att själv fatta hållbara beslut. Informationscentrum skall främja en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Informationen är kostnadsfri, målgruppsanpassad och kvalitetssäkrad.