Tamarinden – Örebros smartaste byggnadsområde

Nu tas nästa steg att göra Örebro till en klimatsmart stad. Det helt nya bostadsområdet Tamarinden minimerar sin klimatpåverkan genom att använda förnybar energi i ett lokalt energisystem.

Bakgrund

Vi står inför stora klimatutmaningar, där vi måste minska världens koldioxidutsläpp, minska användningen av de fossila bränslena och har en effektbrist med överbelastade transportvägar i de nationella kraftledningarna som försvårar städers utveckling. Örebro vill möta dessa utmaningar med målet att bli en klimatneutral stad år 2030, enligt Agenda 2030.

ÖBO har under ett antal år fokuserat arbetat med att testa och utveckla klimatsmarta energilösningar i delar av sitt bostadsbestånd och där producerat, lagrat och delat elenergi mellan husen. ÖBOs uppdrag i Tamarinden är att ta med den kunskapen till övriga aktörer som gått in i projektet och implementera arbetssättet och de tekniska lösningarna i en hel stadsdel.

Syfte

Projektets syfte har varit att titta närmare på fossilfria alternativ för långa och tunga transporter ur flera perspektiv; teknik, ekonomi, hållbarhet och inte minst möjligheterna för genomförande.

Mål

Det nya bostadsområdet rymmer cirka 600 bostäder, kommersiella lokaler och förskola. När allt är på plats blir området näst intill självförsörjande på elenergi. Det förverkligas med hjälp av ett lokalt energinät, solceller och smarta batterier som ansluts till en styrenhet som samtliga byggnader i Tamarinden kopplar upp sig mot.

Förutom lokal elenergi bidrar stadsdelen även till att kapa effekttoppar hos E.ON och kan också bli en lokal leverantör av elenergitjänster till Svenska Kraftnät och på så vis minska trycket på de nationella kraftledningarna, elenergins motorvägar.

ÖBO har tilldelats en direktanvisning i Tamarinden och ska bygga cirka 160 bostäder på två av tomterna. ÖBO håller nu på att ta fram den arkitektoniska utformningen med Sweco och tillsammans med White arkitekter formar ÖBO hållbara utemiljöer.

Vill du vara med och bygga smarta städer?

Kontakta teamet

Niklas Jakobsson

Utvecklingsledare och koordinator av Fastighetsnätverket i Örebro län
Energikontoret Örebro
niklas.jakobsson2@regionorebrolan.se
019-602 63 29

PROJEKTINFORMATION
Partners:
Örebro kommun, ÖrebroBostäder AB (ÖBO) och E.ON

Övriga aktörer i samarbetet:
Serneke, Magnolia, Friendly Building och Tornet