Nytt budgetförslag: Fortsatt stöd till energirådgivning

Enligt ett nytt budgetförslag från regeringen och samarbetspartierna tilldelas energi- och klimatrådgivningen årligen 120 miljoner. Detta är ett viktigt steg mot Sveriges mål om 50% energieffektivisering till 2030.

Energi- och klimatrådgivningen har under sina 30 aktiva år bidragit till energieffektivisering och minskad klimatpåverkan bland hushåll, mindre företag och organisationer. Nu föreslår regeringen en förlängning av det statliga stödet med en permanent satsning på 120 miljoner kronor per år från 2021 och framåt.

Vid flera utvärderingar har energi- och klimatrådgivningen visat hur den bidrar till både fler och mer kunskapsunderbyggda åtgärder. Energikontoren Sverige har tidigare stöttat upp med utbildning och kunskapsutbyte och står till förfogande även fortsättningsvis.

“Vi tycker att det är väldigt positivt att rådgivningen nu föreslås bli en permanent satsning. Det ger energi- och klimatrådgivarna möjligheten till ett mer långsiktigt arbete, vilket behövs för att nå Sveriges mål om 50% energieffektivisering till 2030. Vår förhoppning är att det även kan ge energi- och klimatrådgivarna möjligheten till fortsatt kunskapsutveckling av nya tekniker och lösningar med den snabba takten som utvecklingen rör sig”, säger Therese Hjelseth, styrelseledamot i Energikontoren Sverige.

Regeringen.se: Klimatrådgivningen stärks och når ut till fler

Frågor?
För frågor och kommentarer kontakta Ingrid Ahnlund Rode, samordnare av regionala utvecklingsledare inom Energikontoren Sverige.

E-post: ingrid.ahnlund-rode@regionjh.se
Mobil: +46 70 7259118