Fastighetsnätverket först ut i Sverige att bilda strateginod

Energimyndigheten siktar mot en halverad energianvändning till år 2030. Nu vill de kroka arm med Fastighetsnätverket i Örebro län, som blir först i Sverige med ett fördjupat samarbete.

Genom uppdraget sektorsstrategier ska Energimyndigheten, tillsammans med myndigheter och branscher, minska energianvändningen med 50 procent i hela Sverige. Nu har Energimyndigheten bedömt att Fastighetsnätverket i Örebro län svarar väl mot förutsättningarna att forma en så kallad strateginod.

”Fastighetsnätverket i Örebro län är enligt Energimyndigheten en värdefull regional plattform för erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och innovativ samverkan. Nätverkets insatser kommer vara av stor betydelse för att vi tillsammans ska nå visionen om ett hållbart energisystem”, säger Dag Lundblad, projektledare på Energimyndigheten.

Örebroregionen har kommit långt inom hållbarhetsområdet. Två exempel är det planerade smarta bostadskvarteret Tamarinden och det moderna vård- och omsorgsboendet Karlslundsgården. Vid Tamarinden kan byggnaderna dela energi med varandra, medan Karlslundsgården har satsat på digital teknik för att hyresgästerna ska må bra.

Läs mer: Fastighetsnätverket först ut i Sverige att bilda strateginod