Fossilfritt Gävleborg 2030

Fossilfritt Gävleborg 2030 är satsningen som syftar till att skapa ett fossilfritt transportsystem i Gävleborg innan 2030.

Bakgrund

Transporter står för nästan en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser. Riksdagen har satt upp målet att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent till år 2030. Med bränslebyteslagen tvingas en ökande mängd förnybart in i allt fordonsbränsle och ger en lägsta nivå för takten på omställningen. För att höja tempot är det viktigt att företag, kommuner och regioner som har möjlighet går fortare fram och visar vägen.

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige arbetar för att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer och har lanserat en utmaning till företag, kommuner, regioner och organisationer att sätta ett mål för att endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter senast år 2030. Att visa upp att det är möjligt att nu ta steget mot framtidens transporter är viktigt eftersom det fortfarande råder en kunskapsbrist i samhället om vilka alternativ som faktiskt finns.

Syfte

Syftet är att bidra till Gävleborgs län omställning till fossilfrihet före 2030.

Ett fossilfritt Gävleborg 2030

Projektaktiviteter

Inom ramen för projektet Fossilfritt Gävleborg 2030 har en nulägeskartläggning gjorts. Den visar hur det ser ut i Gävleborgs län när det gäller fordon och drivmedel. Nulägeskartläggningen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbete med att bli ett fossilfritt Gävleborg.

En samverkansgrupp för ett fossilfritt Gävleborg har bildats för att flera aktörer ska kunna samverka kring olika arrangemang. Samverkansgruppen ska skapa förutsättningar för att medborgare, företag och offentlig sektor ska kunna bidra i omställningen utifrån sina förutsättningar och behov.

Mål

En viktig del i arbetet är att ta fram så kallad roadmap. I roadmapen har länets aktörer kommit överens om en gemensam målsättning samt handlingsplan som ska skapa förutsättningar för ett fossilfritt Gävleborg 2030. Målet gäller hela länet, det vill säga både offentliga organisationerna, företag och medborgare.

Fokus ligger på infrastruktur, fordon, drivmedel och beteendeförändring. Roadmapen ska även stärka upp och ta tillvara på de regionala utvecklingseffekterna som kommer att uppstå när arbetet börjar ta fart.

Projektinformation
Tidsplan:
2019-2030

Budget:

Projektaktörer:
BiodrivMitt, Högskolan i Gävle, Länsstyrelsen Gävleborg, Sandbacka Sciene park, Söderhamn nära, Gävle kommun, Ovanåkers kommun, Region Gävleborg (sammankallande)