Uppskattad broschyr översatt till fler språk

Spara energi hemma översättningar

Det var i januari förra året som broschyren Spara energi hemma släpptes på svenska, för att ge hushåll råd och information hur den egna energianvändningen kan minskas genom enkla åtgärder. Nu, lite mer än ett år senare, har Energimyndigheten låtit översätta broschyren till ytterligare tre språk, arabiska, engelska och somaliska.

– Att Energimyndigheten har låtit översätta broschyren till fler språk är mycket positivt och något vi är väldigt glada för. Det ökar såklart möjligheten för fler att ta del av informationen och på så sätt också kunna påverka sin energianvändning, säger Malin Emmoth, kommunikatör för Energikontoren Sverige..

Broschyren sprids via landets 14 energikontor och av kommunernas energi- och klimatrådgivare, som en av många insatser för att stötta främst hushåll men också föreningar och mindre företag i att bli mer energieffektiva och medvetna om sin energianvändning.

För mer stöd – ta hjälp av din kommunala energi- och klimatrådgivare
Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri, opartisk och lokalt anpassad service som finns i kommunerna. Rådgivningen är till för privatpersoner, små- och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar.

Här hittar du Energi- och klimatrådgivningen i kommunen där du bor. Du kan även ringa din kommuns växel eller besöka deras webbplats för kontaktuppgifter till din energi- och klimatrådgivare.

Ladda ner broschyrerna här:

Arabiska
Engelska
Somaliska
Svenska

Idé och utformning: Energikontor Syd, Illustrationer: Mattias Käll och översättning av Energimyndigheten