Ny studie belyser vikten av kommunal energirådgivning

I skenet av dagens höga elpriser är det allt fler som vill minska sina energikostnader. Att använda mindre energi är inte bara bra för plånboken, det är också bra för miljön och det finns en stor effektiviseringspotential i energianvändningen. Här kan kommunernas energi- och klimatrådgivning fylla en viktig roll – inte bara för enskilda utan också på en samhällsnivå, som en länk mellan invånare och beslutsfattare, visar en ny kartläggning från Chalmers.

Det kan vara svårt att veta vad man som enskild energianvändare kan göra för att ändra sin energianvändning. Det är också lätt att gå vilse bland all information som finns tillgänglig, särskilt när mycket av informationen kommer från kommersiella aktörer som vill sälja sina varor och tjänster. I Sverige avsätts skattepengar till att ge privatpersoner, föreningar och småföretagare gratis och opartisk rådgivning i form av kommunal energi- och klimatrådgivning. De kan ge råd om hur man kan energieffektivisera, renovera klimatsmart eller hur man ska tänka kring solceller och laddstolpar. De senaste åren har de sett ett rejält uppsving i hur många som vill ha råd kring sin energianvändning.

I en ny studie har Chalmersforskarna Ingrid Mignon och Lisa Winberg vid avdelningen för Innovation och R&D Management kartlagt den kommunala energi- och klimatrådgivningen i Sverige. Studien visar att energi- och klimatrådgivningen är ett viktigt styrmedel i den omställning av energisystemet som samhället står inför.

Utöver att ge lokalt anpassade råd som främjar energismarta åtgärder på individnivå, så spelar rådgivarna även en viktig roll på samhällsnivå. Genom utåtriktade aktiviteter, utbildningsinsatser och samarbeten med andra aktörer bidrar de till en ökad kunskap och medvetenhet om energifrågan i samhället i stort. Dessutom är de en länk mellan invånare och beslutsfattare, både på kommunal, regional och nationell nivå. Genom de regionala energikontoren och Energimyndigheten har rådgivarna möjlighet att påverka agendan för nationella satsningar inom rådgivningen.

– Energi- och klimatrådgivare fyller en viktig funktion, inte bara för individuella rådsökande utan också från ett samhällsperspektiv, menar forskarna.

Utifrån kartläggningen är forskarnas rekommendationer:

  • Genom sin roll på kommunnivå har energi- och klimatrådgivarna en unik kompetens om den lokala kontexten när det kommer till att implementera nationella riktlinjer. Det är viktigt att beslutsfattare drar nytta av den här kompetensen, genom att ge ytterligare utrymme för återkoppling både kommunalt, regionalt och nationellt.
  • På samma spår, bör denna lokala kompetens tas tillvara för att identifiera nya nationella satsningar på energirådgivningen, som till exempel områden för så kallade insatsprojekt.
  • I stort, främja erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring både rådgivare emellan och med aktörer på kommunen, regionalt och nationellt.

Om studien:

Studien “The role of public energy advising in sustainability transitions – empirical evidence from Sweden” är publicerad I den vetenskapliga tidskriften Energy Policy, volym 177, juni 2023: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113525. Forskningen har fått finansiering av Energimyndigheten.

Denna artikel är ursprungligen publicerad här.