Nätverkande kring energieffektivisering

Lyssna

Energikontoren bidrar till att skynda på energieffektiviseringen i landet genom att driva regionala företagsnätverk. Projektet Energieffektiviseringsnätverk (EEnet) ska hjälpa små och medelstora företag att effektivisera sin energianvändning med 15 procent under en fyraårsperiod.

Energieffektivisering handlar om att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som möjligt för företagen och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället.

Att minska energianvändningen bidrar inte bara till minskade kostnader utan också till att stärka företagets varumärke och minska företagets miljöpåverkan. Internationella erfarenheter har visat att nätverk har en positiv inverkan på företag när det gäller att verkligen genomföra identifierade åtgärder för energieffektivisering.

Så här skriver Energimyndigheten om energieffektivisering på sin webbplats: ”Energieffektivisering handlar om att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som möjligt för företagen och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället.” Läs mer om energieffektivisering på Energimyndigheten.se.

Om nätverken och projektet

Energieffektiviseringsnätverken är regionala företagsnätverk där små och medelstora företag får hjälp och stöd i sitt arbete med att sänka energianvändningen i företaget. Nätverken består av 8-16 företag med en energianvändning över en gigawattimme (GWh). I landet finns nu 38 nätverk på plats med drygt 300 deltagande företag. Nätverken startade under 2016 och ska pågå i fyra år.

Energimyndigheten vill skynda på energieffektiviseringen i små och medelstora företag och stödjer därför regionala nätverk som samordnas av de regionala energikontoren och länsstyrelserna.

Läs om projektet Energieffektiviseringsnätverk på Energimyndighetens webbplats