• Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete

    Energikontoren Sverige är ett samarbetsorgan för de 15 regionala energikontoren. De täcker tillsammans hela Sverige och arbetar för en effektivare energianvändning och en ökad andel förnybar energi.

    Läs mer

HÅLLBART BYGGANDE I CENTRUM

Energikontoren Sverige arbetar tillsammans med Svensk Byggtjänst, RISE, IVL, Sustainable Innovation och Nationellt Renoveringscentrum på uppdrag av Boverket, med Informationscentrum för Hållbart byggande. Centrumet sprider kunskap för att främja hållbart byggande, och på hemsidan samlas kvalitetssäkrade artiklar, forskningsrapporter, vägledningar, böcker med mera. Här finns information om finansiering och juridik, hyressättning och energimätning och mycket mer – d.v.s. information om alla delar i processen, från planering till drift, när det gäller byggnation.

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se