Nytt simuleringsverktyg ska underlätta beslut kring energiplanering i kommuner

"Många kommuner är oroliga och osäkra på hur kapacitetsbristen påverkar dem", säger Ivan Barck, projektledare på Energikontoret i Mälardalen.

I Arboga är det trångt i elnätet, liksom i många andra svenska städer och kommuner. Något som kan sätta käppar i hjulet för allt från elbilsladdning och näringsliv till nya bostadsområden – men exakt hur och när påverkas kommunens utvecklingsmöjligheter? Det ska ett nytt simuleringsverktyg, lanserat av Energikontoret i Mälardalen svara på.

– Många kommuner vi pratar med är oroliga och osäkra på hur kapacitetsbristen påverkar dem. En utmaning är att nätägare inte kan dela information om den lokala elanvändningen eftersom de hämtar data från anslutna kunder, säger Ivan Barck, projektledare på Energikontoret i Mälardalen.

Ivan Barck, projektledare Energikontoret i Mälardalen

Världsunika förutsättningar
Det nya verktyget Effektsimulering Arboga bygger därför på kommunens egna planer och strategier, nationell statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och schabloner.

– I Sverige har vi fantastiska och förmodligen världsunika förutsättningar för den här typen av analyser. På sätt och vis följer vi branschpraxis och gör egentligen samma beräkningar som nätägarna. Den stora skillnaden är att vi klumpar ihop ett flertal elförbrukare och tillämpar schabloner för total elförbrukning och dygnsvariationer, vilket ger en relativt pricksäker simulering, säger Ivan Barck.

Ska förbättra kommunal energiplanering
Syftet med verktyget är att kommunen, redan på planeringsstadiet, tillsammans med nätägare och andra energiaktörer ska kunna ta bästa möjliga beslut kring hur elnäten ska förstärkas.

– Vi måste studera elanvändning på den här nivån för att förstå hur samhällsutvecklingen påverkar behovet av lokal nätutveckling. Gör vi inte det kommer den nödvändiga elektrifieringen av samhället bromsa in, och vi riskerar att missa det nationella klimatmålet om nollnettoutsläpp av växthusgaser till år 2045, säger Ivan Barck.

Vill tillämpa metoden i fler kommuner
Den första versionen av simuleringsverktyget för Arboga kommun innehåller prognoser till och med år 2035 som omfattar bostäder, näringsliv och transporter.

– Vi ska också lägga till data för offentliga verksamheter och solelsproduktion och fler funktioner. Målet är att ta fram en metod som kan tillämpas i fler kommuner och vi hoppas inspirera andra som står inför liknande utmaningar, säger Ivan Barck.

En nationell satsning
Behovet av bättre kommunal energiplanering är inget unikt för Arboga kommun. Därför har Energimyndigheten fått i uppdrag från regeringen att stärka lokal och regional energiplanering.

– Vi ser i utlysningar från Energimyndigheten att de nu gör samma analys som vi gjorde för flera år sedan, att det finns ett stort behov av metoder och verktyg för lokal el- och effektplanering, säger Ivan Barck. Det känns därför extra kul att vi redan nu har konkreta resultat att dela med oss av.

Verktyget Effektsimulering Arboga utvecklas inom ramen för projektet Elsmarta Östra Mellansverige, som medfinansieras av Europeiska unionen.

Läs mer om projektet här: Energikontoret i Mälardalen