Fler resfria digitala möten

Res mindre, träffas mer. Vi på energikontoren vill visa att det finns många anledningar att välja digitala mötesformer. Genom att vi reser mindre kan vi spara pengar, öka effektiviteten och minska klimatpåverkan. Och vi får dessutom mer tid att träffas. Det nationella projektet REDI syftar till att stödja kommunala och regionala aktörer att öka andelen digitala möten i sina organisationer.

Om REDI

Mellan 2018-2020 stöttade Energikontoren Sverige över 50 offentliga aktörer i att öka och förbättra sina digitala möten. Genom att testa och lära tillsammans har deltagarna i projektet REDI sparat tid och resurser och ökat tillgängligheten och den regionala samverkan.

REDI, resfria digitala möten i offentlig sektor, finansierades av Energimyndigheten och vände sig till kommuner, kommunala bolag och regioner runt om i Sverige. Projektet tog avstamp i ett transporteffektiviseringsperspektiv där digitala möten blir ett medel för att minska det onödiga tjänsteresandet. Genom projektet har deltagarna fått arbeta såväl systematiskt för att få igång de interna processerna som praktiskt med träningstillfällen i olika mötesverktyg. Förhoppningen har varit att deltagande organisationer bättre ska kunna möta den digitala utvecklingen och samhällets krav på samverkan. Det handlar inte bara om att bidra till hållbarhetsmålen utan även om att skapa ett flexibelt arbetsliv.

Läs mer på re-di.se.

Digital resultatkonferens

Den 24 september 2020 genomförde projektet sin digitala resultatkonferens. Deltagande kommuner, regioner och kommunala bolag samt intressenter och samarbetspartners från såväl offentlig sektor som akademi och näringsliv anslöt för att ta del av det fullspäckade programmet.

Det bjöds på konkreta tips, inspiration kring interaktiva digitala möten och spaningar kring framtidens arbetsliv och möten. Dagen gav upphov till gemensamma reflektioner kring hur vi kan skapa kvalitet framför kvantitet när det kommer till våra digitala möten. Samtliga föreläsningar under dagen spelades in.