Fler resfria digitala möten

Lyssna

Res mindre, träffas mer. Vi på energikontoren vill visa att det finns många anledningar att välja digitala mötesformer. Genom att vi reser mindre kan vi spara pengar, öka effektiviteten och minska klimatpåverkan. Och vi får dessutom mer tid att träffas. Det nationella projektet REDI syftar till att stödja kommunala och regionala aktörer att öka andelen digitala möten i sina organisationer.

Digital resultatkonferens

Den 24 september 2020 genomförde projektet sin digitala resultatkonferens. Deltagande kommuner, regioner och kommunala bolag samt intressenter och samarbetspartners från såväl offentlig sektor som akademi och näringsliv anslöt för att ta del av det fullspäckade programmet.

Det bjöds på konkreta tips, inspiration kring interaktiva digitala möten och spaningar kring framtidens arbetsliv och möten. Dagen gav upphov till gemensamma reflektioner kring hur vi kan skapa kvalitet framför kvantitet när det kommer till våra digitala möten. Samtliga föreläsningar under dagen spelades in.