Omställningslyftet – Sveriges företag lyfter klimatomställningen

ERUF logotyp

Sveriges företag är avgörande för en positiv, hållbar utveckling. Omställningslyftet är ett nationellt initiativ med syfte att underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara och framtidssäkrade affärer.

Energikontoren Sverige erbjuder små och medelstora företag oberoende, kostnadsfri och skräddarsydd rådgivning till för att sänka sina energikostnader, minska sitt klimatavtryck och öka sin konkurrenskraft.

 Vad vi erbjuder

Genom att medverka i Omställningslyftet får företaget tillgång till expertstöd för energiarbetet och hjälp med att möta de specifika utmaningarna för en grön omställning.

Energikontoren Sverige erbjuder:

Individuell rådgivning

  • Platsbesök där vi går igenom företagets energisituation samt status för energiarbetet.
  • Vi analyserar företagets energianvändning och lämnar rekommendation till åtgärder för fortsatt arbete.
  • Bollplank – vi svarar på frågor, visar goda exempel och vägleder vidare för ytterligare expertis inom energiområdet.
  • Finansiella stöd – vi tipsar om tillgängliga stöd för konsultation och investeringar.

Nätverksträffar

Deltagande företag erbjuds nätverksträffar för att ytterligare utveckla sin energikompetens i samverkan med andra före­tag. Vi erbjuder forum för diskussion och erfarenhetsutbyten.

Den senaste kunskapen

Ta del av kunskapshöjande seminarier och webbinarier med expertis. Vi diskuterar metoder, tekniska lösningar och ger exempel på framgångsrikt energiarbete i andra företag.

Genom Energikontoren Sverige deltar fem regionala energikontor; Energikontor Norr, Energikontoret Västernorrland, Energikontoret i MälardalenEnergikontor Syd och Energikontor Väst.

Kontaktpersoner:

Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE – Swedish Research Institutes, SISP – Sveriges Inkubatorer och Science Parks, Energikontoren Sverige, IUC – Industriellt Utvecklingscentrum och IVL – Svenska miljöinstitutet. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden – ERUF.