Nationellt energistöd till landets företag

När landets 15 energikontor samverkar kring samma mål uppnås resultat nationellt såväl som lokalt. Inom den treåriga satsningen Regionala noder för energieffektivisering har samtliga energikontor drivit projekt i syfte att stötta små och medelstora företag i sitt energiarbete. De långsiktiga vinsterna för företagen blir minskade energikostnader, minskad klimatpåverkan och ökad konkurrenskraft.

15 samverkansprojekt med Sveriges alla 15 energikontor

Butiker har halverat sin elförbrukning

”Det är en minskning på nästan 55 procent och långt mer än jag från början räknade med.”

Jan Lundström, Ica Nära Wisborg, Visby

Många energikontor har stöttat ICA-butiker i landet, där flera har lyckats halvera sin elförbrukning under projektet. Jan Lundström, ICA Nära Wisborg i Visby, är en av de som har lyckats riktigt bra.

”Det skiljer cirka 31 000 kilowattimmar mellan butikens energianvändning i maj 2018, innan vi gjorde några energieffektiviserande åtgärder, och samma månad 2020. Det är en minskning på nästan 55 procent och långt mer än jag från början räknade med”, säger han.

Det bevisar att många företag med små förändringar kan minska sin energianvändning och att de ofta bara saknar kunskapen eller kapitalet som behövs för att ta steget. Där kan vi på energikontoren även fortsatt stötta, från energikartläggning till hjälp med ansökan om finansiella stöd.

1 010 platsbesök på företag har genomförts

Siffrorna talar sitt tydliga språk

Projektet drevs mellan 2018 och 2021 och har engagerat samtliga 15 energikontor och inte mindre än 36 110 företag i hela landet. Energikontorens experter inom energieffektivisering har träffat flera branscher inom exempelvis industri, turism, livsmedel, lantbruk och bostadsrättsföreningar. Målgruppen i projektet har varit små och medelstora företag med en årlig energianvändning över 300 MWh. Projektet regionala noder visar att kunskap och kompetens kan göra stor skillnad för små och medelstora företags energianvändning.

Energimyndigheten har nyligen publicerat en resultattext som på ett tydligt sätt visar på den enorma kraften och potentialen i samverkan. Dessa är resultat värda att sprida:

  • 36 110 företag har kontaktats och informerats om energikartläggningsstödet och övriga stödformer.
  • 685 seminarier har arrangerats av energikontoren eller i samverkan med andra.
  • 1 010 platsbesök hos företagen har genomförts under perioden 2018-2020.
  • 2 425 företag har fått stöd i sitt energieffektiviseringsarbete.
Resultatbild

Ger företag hjälp på traven i sitt energiarbete

Energikontor Sydost har träffat runt 1 200 företag i regionen och 10 procent av dem har genom satsningen fått direkt stöd av Energikontor Sydost i sitt energiarbete.

ICA-handlare halverar energianvändning

Solceller, LED-belysning, ett mer hållbart kylsystem – och en kaffemaskin som stängs av automatiskt. Så har vi stöttat ICA-handlaren Jan Lundström i Visby att göra sin butik mer energisnål.

Hemköp-butik sparar 35 %

”Besparingen har hittills legat på ca 30–35 % i energi och i pengar är det ca 40 %”, konstaterar Ola Andersson på Hemköp efter samarbetet med Energikontor Väst.

Lästips

Energimyndigheten.se: Regionala noder