Utveckling av energirådgivning

Energikontoren har ansvaret att samordna och utveckla rådgivarna i sin region i samverkan med övriga energikontor och Energimyndigheten. De senaste åren har rollen utvecklats till att bli en mer omfattande stödfunktion, som regional utvecklingsledare (RUL).

Om energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivningen vänder sig främst till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och små och medelstora företag. De ger kostnadsfria och oberoende råd om hur målgrupperna kan minska sin energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras med bidrag från Energimyndigheten.

En grundläggande förutsättning för en väl fungerande energi- och klimatrådgivning är en utvecklad och stark samverkan mellan de regionala energikontor och de kommunala energi- och klimatrådgivarna.

Om regional utvecklingsledning (RUL)

RUL-rollen innebär att arbeta i en miljö där egenskaper som proaktivitet, uthållighet samt konstruktivitet förutsätts för att uppfylla funktionen. Att arbeta för konkreta vägar framåt i den utvecklingsprocess som energi- och klimatrådgivningen genomgår i respektive region blir mot bakgrund av ovanstående den mest centrala uppgiften.

Grafisk presentation av rollen som regional utvecklingsledare

Många goda exempel

Här kan du se ett axplock av goda exempel från energi- och klimatrådgivningen. Från solceller till transporter!

Energieffektivisera med Energifixarna

Energifixarna är en serie om fem delar från Energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län som visar hur du kan spara pengar i den byggnad du bor.