Utveckling av energirådgivning

Lyssna

Energikontoren har ansvaret att samordna och utveckla rådgivarna i sin region i samverkan med övriga energikontor och Energimyndigheten. De senaste åren har rollen utvecklats till att bli en mer omfattande stödfunktion, som regional utvecklingsledare (RUL).

En grundläggande förutsättning för en väl fungerande energi- och klimatrådgivning är en utvecklad och stark samverkan mellan Energimyndigheten, regionala energikontor och de kommunala energi- och klimatrådgivarna.

Om energi- och klimatrådgivningen

Energi- och klimatrådgivningen vänder sig främst till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och små och medelstora företag. De ger kostnadsfria och oberoende råd om hur målgrupperna kan minska sin energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras med bidrag från Energimyndigheten.

Om regional utvecklingsledning (RUL)

RUL-rollen innebär att arbeta i en miljö där egenskaper som proaktivitet, uthållighet samt konstruktivitet förutsätts för att uppfylla funktionen. Att arbeta för konkreta vägar framåt i den utvecklingsprocess som energi- och klimatrådgivningen genomgår i respektive region blir mot bakgrund av ovanstående den mest centrala uppgiften.