Hållbara material vid byggprojekt

Lyssna

Energikontoren Sverige är samarbetspartner i projektet Informationscentrum för hållbart byggande. Projektet vill ge stöd för energieffektiva bygg- och renoveringsprojekt med användning av hållbara material och mindre klimatpåverkan.

Vi hjälper till att samla in, målgruppsanpassa och sprida information om hållbart byggande. Det gör vi bland annat via den nya webbplatsen som innehåller den senaste forskningen, statistiken, samt våra resultat och erfarenheter som ska underlätta för alla att fatta hållbara byggbeslut. Det du hittar här är kvalitetssäkrat och kostnadsfritt.

Alla är välkomna

Det finns massor att göra och vi har just börjat. Följ med oss in i en framtid där vi tillsammans skapar ett hållbart samhälle.

Till ICHB är alla välkomna: Professionella byggare, ägare av småhus, styrelsemedlem i bostadsrättsförening eller fastighetsägare – eller du som är delaktig i byggprocessen på något annat sätt. Så här står det på webbplatsen om projektet: ”Det finns massor att göra och vi har just börjat. Följ med oss in i en framtid där vi tillsammans skapar ett hållbart samhälle.”

Om Informationscentrum för hållbart byggande

Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) är en tjänst som upphandlades av Boverket under hösten 2017 på uppdrag av regeringen. Tjänsten drivs av Svensk Byggtjänst med bland annat Energikontoren Sverige som samarbetspartner och syftar till att främja hållbarhet i byggfrågor.

Informationscentrum för hållbart byggande