Hållbart byggmaterial

Projektet Informationscentrum för hållbart byggande var en kvalitetssäkrad och kostnadsfri tjänst som upphandlades av Boverket under hösten 2017 på uppdrag av regeringen. Tjänsten syftade till att främja hållbarhet i byggfrågo och drevs av Svensk Byggtjänst med bland annat Energikontoren Sverige som samarbetspartner.

Under projektets löptid gavs stöd till energieffektiva bygg- och renoveringsprojekt med användning av hållbara material och mindre klimatpåverkan. Energikontoren bidrog genom att samla in, målgruppsanpassa och sprida information om hållbart byggande. Detta gjorde vi bland annat via den nya webbplatsen som innehöll den senaste forskningen, statistiken, samt våra resultat och erfarenheter som ska underlätta för alla att fatta hållbara byggbeslut.

Stefan Olsson, projektledare på Energikontor Sydost och representant för Energikontoren Sverige i styrgruppen för ICHB, berättar om hur ICHB påverkar byggbranschen och vad projektet har betytt för kunskapsutvecklingen inom hållbarhet i byggbranschen, inte minst i beställarledet.

Vad var bakgrunden till ICHB-projektet och vem tog initiativet?

– Det startade med ett regeringsuppdrag till Boverket 2016, där man gav dem ett uppdrag att starta ett informationscentrum för hållbart byggande. Både i utredningar och inom akademin såg man tydligt att det fanns ett stort informationsunderskott i byggbranschen när det kom till hållbarhet. Det ville man försöka råda bot på.

Stefan hade även noterat bristen på kunskap från beställare till byggare, allt från villaägaren som ska byta fönster till bostadsrättföreningen som ska lägga om taket eller installera solceller. Alla har behov av hjälp för att kunna beställa och bygga hållbart och informationsbehovet här är enormt.

– Man får heller inte glömma att hela 75% av beställarledet utgörs av ”icke professionella beställare, fortsätter Stefan. De som är villaägare, privata hyresfastighetsägare eller bostadsrättsföreningar, hur ska den gruppen kunna få hjälp att upphandla hållbart? Här kom ICHB in i bilden som ett svar på att täcka det behovet, säger Stefan.

Hur gick det till inledningsvis?

– Boverket gjorde en upphandling. De ville hitta en extern aktör som skulle kunna bygga upp detta informationscentrum. Det var då vi på Energikontoren Sverige kom med i bilden via ett konsortium som leddes av Svensk Byggtjänst. Sveriges alla femton Energikontor var involverade från start i ICHB. Eftersom energibesparing och klimatsmarta lösningar är kärnan i vår verksamhet och att vi finns i hela landet, så passade det här väldigt väl in i vår organisation, berättar Stefan.

Vad består kärnan av i ICHB?
– Helt kort kan vi säga att syftet var att starta en målgruppsanpassad webbplattform som skulle innehålla en bred kunskapsdatabas med kvalitetssäkrad och verifierad information om hur man bygger hållbart. Så där påbörjades arbetet med att samla ihop tusentals olika dokument, rapporter med mera om byggande i alla dess former. Där utförde vi på Energikontoren runtom i landet ett gediget och viktigt arbete som bestod i att samla in information från de regionala arenorna. Sedan sållades i detta material, här talar vi om tusentals dokument. Detta skulle sedan faktagranskas, vilket akademin bidrog med. Med hjälp av journalistiska metoder skrevs materialet sedan om så att det blev anpassat för webb och för de olika målgrupperna, småhusägare, bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter och kontor.

Vad har Energikontoren runtom i landet bidragit med i ICHB utöver informations-insamlandet?

– När arbetet kommit så långt att vi hade ett gediget material att arbeta med och när ICHB.se låg uppe på webben, så arrangerade vi seminarier i varje region, där vi presenterade ICHB och hemsidan som ju är själva kärnan i hela satsningen. Under 2019 och 2020 har vi också medverkat i ett 40-tal fastighetsmässor runtom i landet. Där har varje Energikontor varit utställare, men även hållit föredrag där vi har mött framför allt bostadsrättsföreningar och informerat dem om hållbart byggande och vilken hjälp de kan få via ICHB-hemsidan. På sidan finns kortfattad och högkvalitativ information och råd, där finns mängder med bra information, även filmer om hållbart byggande, checklistor, reportage med mera.

Hur ser du på ICHB framåt? Vad återstår att lösa?

– Projektet avslutas vid kommande årsskifte men ICHB-hemsidan lever sedan vidare hos Svensk Byggtjänst och vi på Energikontoren runtom i landet kommer givetvis att fortsätta informera och sprida information om sidan och materialet som finns där. Nu har sidan runt hela 12.000 unika besökare per månad vilket är mycket glädjande. Vi tycker vi har lyckats mer än väl med sidan och innehållet, den är unik i sitt slag, avslutar Stefan Olsson.