En ljus framtid för solenergi

Solenergi har snabbt blivit en av Sveriges mest populära energikällor – och det finns goda anledningar till det. Det är en smart och hållbar investering, både ur ett samhälleligt och miljömässigt perspektiv. Minskade kostnader och ökad efterfrågan har möjliggjort både nya produkter och högre lönsamhet i solelproduktion i dag än för bara några år sedan.

Solenergi framtidens energikälla

Solenergi kallas ibland framtidens energikälla – och det finns en enorm potential. På bara ett par timmar tar vår planet emot en mängd energi som motsvarar hela världens årsförbrukning. Detta innebär att vi skulle lösa elkrisen om vi lyckas tillvarata endast en tiotusendel av solenergin. Även om produktion och installation innebär initiala kostnader och miljöpåfrestningar är påverkan från solenergi i jämförelse med fossila bränslen obefintlig. Energiåtgången från tillverkning, transport och underhåll ersätter solcellerna redan efter 2–3 år och sedan genererar de 4–12 gånger så mycket energi under sin drifttid.

Vad gör vi på energikontoren?

I vår jakt på ett elektrifierat och fossilfritt Sverige kommer solenergi att spela en viktig roll i framtiden. Tack vare förnybara energikällor som solen kommer vi i framtiden inte att behöva använda oss av begränsade resurser som kol, olja eller kärnkraft. Energikontoren driver på utvecklingen genom olika regionala projekt, nätverk och kampanjer som främjar kunskap och investeringar i solcellsanläggningar. Satsningarna kan också handla om att kartlägga och undersöka förutsättningarna inom mer specifika frågor, exempelvis kring brandsäkerhet, bygglovshantering eller avfallshantering. Vi bevakar också regler och ekonomiska stödsystem såväl nationellt som inom EU.

Stöd och rådgivning

Tillsammans med energi- och klimatrådgivningen erbjuder vi rådgivning och stöd till organisationer och privatpersoner som är redo att ta nästa stora steg in i framtiden. Vill du veta när du uppnår lönsamhet med solenergi? Testa gärna Energikalkylen!

Satsningar och samarbeten

Framtidens solel

Projekt som ger inspiration och tips på hur du kan använda solel för att stärka ditt företag. Står bakom evenemanget Solsafari.

Soliga lantbruk i norr

Seminarieserie riktad till aktiva lantbrukare i Västerbotten och Norrbotten som handlade om att öka kunskapen om solel, vad gäller produktion, ekonomi och upphandling.

Solel och hållbara transporter

Projekt i samarbete med energi- och klimatrådgivarna med över 56 000 deltagare i landet som har fått ökade kunskaper om solel och hållbara transporter.

Fakta

  • Startkostnaden för solpaneler har sjunkit med mer än 30 % sedan 2014.
  • Solpaneler kan minska dina energikostnader med tusentals kronor om året.
  • Nya skatteavdrag under 2021 innebär att solpaneler är mer prisvärda än någonsin.

Lästips

Solelportalen – vägledning om solceller (Energimyndigheten.se)