En ljus framtid för solel

Lyssna

Solel är Sveriges mest populära energislag och utbyggnaden fortsätter att öka. Vi på energikontoren arbetar med frågan både på ett operativt och strategiskt plan.

Så arbetar vi med frågan:

  • Vi bevakar regler och ekonomiska stödsystem nationellt och inom EU.
  • Vi bidrar med synpunkter, både via formella remisser och genom mer informella workshops och möten.
  • Vi följer upp statistik och arbetar med mål och handlingsplaner för att följa och främja utbyggnaden av solel i samhället.
  • Vi genomför utåtriktade kampanjer, till exempel mot företag och bostadsrättsföreningar, för att visa på möjligheterna och inspirera till ett ökat användande av solel.
  • Vi driver nationella nätverk inom solel.

Lokala insatser

Många regionala energikontor driver egna projekt inom solel. Projekten verkar ofta för att främja kunskap och investeringar i solcellsanläggningar. De kan också handla om att kartlägga och undersöka förutsättningarna inom mer specifika frågor, exempelvis kring brandsäkerhet, bygglovshantering eller avfallshantering.

Energikontoren har ett starkt samarbete med kommunernas energi- och klimatrådgivare då frågor kring solel ofta kommer upp. Vi samarbetar också med många andra aktörer inom och utanför länsgränserna. Med vårt regionala perspektiv blir vi en naturlig länk mellan lokal och nationell nivå i solelfrågor.

Här kan du läsa om våra aktuella projekt och uppdrag inom solel och solenergi:

I det närmaste oändlig energikälla

Solel är en förnybar och, ur människans perspektiv, i det närmaste oändlig energikälla. Solpaneler finns i många olika former – de kan installeras på befintliga byggnader eller på marken, småskaligt eller storskaligt i form av solparker. Du kan läsa mer om solel i Solelportalen på Energimyndighetens webbplats.