Bostadsrättsförening i Visby först med tillstånd att dela solel mellan huskroppar

Är du medlem i en bostadsrättsförening? Funderar ni på att investera i solceller? Sedan årsskiftet finns det nya regler som innebär att el kan få delas mellan olika huskroppar inom en bostadsrättsförening. Vidimus i Visby är först ut på Gotland. Här berättar vi mer.

– Vi har med glädje följt bostadsrättsföreningen Vidimus som, efter mycket om och men, äntligen fått tillstånd att sätta upp solceller på en huskropp och sedan dela den mellan de andra huskropparna inom samma fastighet, säger Magnus Jennerholm som är teknisk projektledare på Energicentrum Gotland.

Beslutet kommer ifrån Energimarknadsinspektionen (se ärendenummer 2021-101687, samt 2021-100077 i deras e-diarium) och är vägledande för andra bostadsrättföreningar med liknande förhållanden.

BRF Vidimus lösning

– Med Vidimus var fallet att de ville sätta upp en solanläggning på ett av föreningens tak, för att sedan skicka solelen vidare till tvättstugan ute på gården. I tvättstugan finns deras ”vanliga” anslutning till GEAB (nätbolaget på Gotland red. anm), och därifrån fördelas solelen vidare till övriga byggnader, förklarar Magnus och fortsätter:

– Det här är en lösning som jag tänker mig att många bostadsrättföreningar kan vara gynnade av, och som ger ytterligare argument för att investera i solceller. Det går bra att kontakta oss på Energicentrum för att få råd och stöd i den processen.

Delning av el inom och mellan fastigheter, vad gäller egentligen?

Magnus Jennerholm förklarar och ger vägledning:

  • Till att börja med är det viktigt att hålla isär att det som finns är flera beslut om bindande besked gjorda för överföring av el mellan byggnader på den egna fastigheten, men ännu inget mellan fastigheter.
  • Exemplet här gäller en bostadsrättsförening, men reglerna är även applicerbara för andra som vill dela el inom en fastighet. Till exempel en golfbana, sök på ärendenummer 2021-100077 i Energimarknadsinspektionens e-diarium.
  • I beslutet 2021-100077, första stycket på sida fem, anges att: ”För ett ledningsnät inom en och samma fastighet krävs det endast en anslutning till överliggande nät när det gäller delning av energi, oavsett vad det är för typ av byggnader och anläggningar (22 c § första punkten IKN-förordningen)”.
  • Trots att det finns tagna beslut i och med ärendena som nämns så är den rätta vägen ändå att alltid börja med en kontakt med nätbolaget, som på Gotland är GEAB, för den som vill dela el mellan huskroppar.
  • Det är bra att känna till att ett bindande besked är ett överklagningsbart beslut. Det blir praxisbildande och vägledande för liknande situationer som beslutet omfattar. Det krävs inget beslut för att påbörja delning av el, men om man gjort fel finns det risk för att det blir ett tillsynsärende hos Energimarknadsinspektionen.

Artikeln är författad av Energicentrum Gotland och går att läsa här.