Kommuner kan ansöka om 60.000 euro

Är det dags att genomföra planerade åtgärder i era energiplaner?

Sveriges kommuner är mycket viktiga i energiomställning. Ni har möjlighet att genomföra omfattande investeringar i förnybar energi och energieffektivisering som ger nytta för så väl er egen verksamhet så som tex. näringsliv, föreningar och medborgare. Genom att samla ihop olika insatser och åtgärder till större projekt finns det möjlighet att skapa bättra förutsättningar för hållbara finansieringsmodeller.

Sök pengar för att skapa ett investeringskoncept

För er som planerar för stora investeringar kopplat till beslut i de kommunala energiplanerna finns det möjlighet att söka medel för att utveckla ett ”investeringskoncept”/en finansieringsmodell, dvs utreda hur ni på bästa sätt ska ta lån eller söka stöd för att kunna förverkliga era målsättningar.

EU har ett initiativ som kallas ”EUCF” (European City Facility). Vid tre tillfällen mellan 2023 till 2027, öppnas via initiativet, ansökningsomgångar för ekonomiskt stöd som ska användas för ge er ökad kunskap kring möjliga finansieringsmöjligheter. Med den nya kunskapen ska kommunen kunna arbeta strategiskt och fatta medvetna beslut kring hur investeringar ska kunna finansieras.

Via detta väl genomarbetat investeringskoncept kan ni sedan få tillgång till finansiering via:

 • EFSI (europiska fonden för strategiska investeringar),
 • ESIF (europeiska struktur- och investeringsfonderna),
 • olika PDA (project development assistance) t.ex. Europeiska Investeringsbankens ELENA,
 • men även till  Kommuninvest och lån via den privata sektorn.

Korta fakta:

 • Stödet ges för att kommunen ska utveckla ett ”investeringskoncept”/en finansieringsmodell som skapar möjlighet genomföra beslutade insatser i energi- och klimatplaner (dvs inget stöd till själva investeringen)
 • Denna ansökningsomgången är öppen från 28 april och stänger 30 juni 2023, kl. 17:30 CEST
  • Ansökningar kan skickas in löpande under de två månader utlysningen är öppen
 • Beviljat stöd är 60 000 € (klumpsumma)
 • Kommuner kan ansöka själva eller tillsammans i grupp
 • Läs mer om processen på eucityfacility.eu

Vi ger er stöd på vägen!

Energikontor Syd ordnar webbinarium för alla svenska kommuner med information om stödet och hur ni gör för att söka. Läs mer och länk till webbinaret den 24 maj.

Titta på webbinariet från 3 maj 2023, med information om utlysningen och ansökningssprocessen. Ladda ner presentationen (pdf).

Mer information hittar ni här på Energikontor Syds hemsida.