Nu kan elintensiva företag ansöka om elkostnadsstöd

Energimyndigheten öppnar systemet för ansökningar inom elkostnadsstödet för elintensiva företag. Stödet riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och som drabbades hårt av höga elpriser förra året. Stödet kan sökas från och med idag, den 6 mars, till och med 17 april 2023.

Stödet ska lindra konsekvenserna för företagen och minska risken för att produktionen i svenska företag flyttar utomlands med minskade arbetstillfällen som följd. Det går till företag i hela Sverige som har en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona och därför räknas som elintensiva.

– Vi har förstärkt bemanningen för att kunna hantera stödet till elintensiva företag på bästa sätt. Vi behandlar ansökningarna löpande och förhoppningen är att allt ska fungera smidigt för de sökande, säger Anna Lindström, enhetschef på Energimyndigheten.

Stödet gäller för perioden oktober–december 2022. Som mest kan stödet uppgå till cirka 20 miljoner kronor per företag eller koncern. För att stödet ska betalas ut ska företagets beräknade stödbelopp uppgå till minst 50 000 kronor.

– För att företaget ska ha rätt till stödet ska de ha genomfört eller planerat åtgärder för att energieffektivisera. Genom att arbeta med energieffektivisering blir företagen mindre sårbara vid höga elpriser. Energieffektivisering är dessutom en viktig pusselbit i omställningen till ett hållbart energisystem, säger Anna Lindström.

På energimyndigheten.se finns möjlighet att göra en preliminär beräkning för att se om företaget har rätt till stöd, och i så fall hur mycket. Ansökan görs därefter via Mina sidor på Energimyndigheten.se.

Ansök om elkostnadsstöd för elintensiva företag

Elkostnadsstöd för elintensiva företag (energimyndigheten.se)

Förordning om elkostnadsstöd, Svensk författningssamling (pdf)

Detta är ett pressmeddelande från Energimyndigheten 2023-03-06