Succé för flytande biogas

Flytande biogas har fått ett stort uppsving de senaste åren tack vare strategiska satsningar genom projektet Drive LBG, vilka också skapat fina förutsättningar för att drivmedlet ska fortsätta öka i popularitet.

Totalt har 192 fordon, 189 LBG-lastbilar och 3 LBG-bussar, tagits i drift inom det nationella biogasprojektet Drive LBG. Samtidigt har mängden flytande biogas nästan tiodubblats och antalet tankstationer mer än tredubblats. Sist men inte minst så uppskattas den totala CO2-reduktionen uppgå till minst 140 000 ton, tack vare projektets driftsatta fordon.

– Drive LBG har gett ett otroligt resultat sett till storleken på investeringen. Projektet kommer att leda till många positiva effekter nu och i framtiden. Bland annat nya investeringar i produktion av flytande biogas och nya fossilfria fordon vilket ökar Sveriges självförsörjning av drivmedel, höjer efterfrågan på fossilfria transporter och i slutändan kommer spara enorma mängder koldioxidutsläpp. Vilken succé!, säger John Marthinson, Energikontor Norra Småland.

Likt flera energikontor har Energikontor Norra Småland varit involverade som arrangör av Biogas Roadshow. En efterfrågad aktivitet som genomförts runt om i södra Sverige under 2021 och 2022, i samarbete med regionala biogasnätverk, fordonstillverkare och tankstationsägare. Biogas Roadshow turnén gav åkerier och dess åkare chans att provköra tunga lastbilar som drivs av flytande biogas. Och ett perfekt tillfälle att också få konkret och praktisk information om driftekonomi, tankning, möjligheter till merkostnadsstöd och mycket mer.

Varför projekt för flytande biogas?
Biogas är ett av de mest klimatsmarta drivmedlen och är speciellt fördelaktigt för tunga transporter som är svåra att elektrifiera. LBG, liquefied biogas, är biogas som kylts ner och övergått i flytande form för att den då tar mindre plats och blir dubbelt så energität. År 2017 var produktionen av flytande biogas blygsam i Sverige med huvudorsaken att ingen köper en lastbil som tankas med flytande fordonsgas om det inte finns tankställen, och ingen investerar i produktion eller tankstationer om det inte finns några lastbilar som kan tanka. Det nationella projektet Drive LBG blev en pådrivande faktor för att snabba upp omställningen.

Kort om Drive LBG
År 2018 gav Regeringen Energimyndigheten i uppdrag att upprätta ett innovationskluster för flytande biogas och avsatte 200 Mkr för detta under tre år. Energigas Sverige fick värdskapet och drev klustret tillsammans med de regionala biogasnätverken som Energikontor Norra Småland, Energikontor Väst, Energikontor Sydost och Energikontor Skåne alla är en del av. Drive LBGs syfte har varit att samla, demonstrera samt öka kunskapen, innovationskraften och utvecklingsmöjligheterna med hållbara lösningar för flytande biogas (LBG) på såväl nationell som internationell nivå.
Källa: Energigas.se