Etikett: cirkulär ekonomi

Stora klimatvinster med industriell symbios

Klimatfrågan växer sig allt starkare i människors medvetande och därmed också behovet av att snabbt agera på denna utmaning. Ett område som det har talats mycket om på senaste tiden och som kan ge värdefulla bidrag till att lösa detta hot är cirkulär ekonomi. Detta område innehåller en rad olika delområden, varav ett är industriell symbios.

Industriell symbios handlar i korthet om att det som är en rest- eller biprodukt i ett företags verksamhet kan – i stället för att bli ett avfall – bli en insatsvara hos ett annat företag. På detta sätt kan båda företagen tjäna pengar och samhället uppnå en resurs- och energieffektivitet på aggregerad nivå, jämfört med om företagen i stället nyttjat jungfruliga råvaror i sin produktion.

Från restprodukt till kolsyra

Händelö Eco Industrial Park i Norrköping bygger på tanken att utnyttja synergieffekter mellan energiföretag och processindustri. Här finns ett kluster av industrier som använder varandras bi- och restprodukter som råvara. Där nyttjas restånga från E.ON:s kraftvärmeverk i Lantmännen Agroetanols anläggning där de tillverkar etanol för drivmedel och djurfoder. Vid produktionen av etanol bildas koldioxid som AGA gör till kolsyra som används av livsmedelsindustrin. Verksamheten innebär ett minskat utsläpp av växthusgaser motsvarande 80 000 ton per år och det finns dessutom potential för ytterligare besparingar.

Potentialen är enligt exemplet ovan enorm! Samtidigt är antalet symbiotiska samarbeten i Sverige betydligt lägre än vad det skulle kunna vara. Att inleda denna typ av samverkan kräver stor tillit mellan företagen, en vilja att samverka och så klart att samverkan är lönsam för alla parter. För att komma från start till mål krävs en rad olika insatser och åtgärder och du får också räkna med att detta är en process som tar tid. Att det finns en neutral aktör som kan utgöra en facilitator kan vara det som gör att en sådan samverkan kommer till stånd.

Hur kan energikontoren hjälpa till?

Energikontoren är en lämplig aktör för att utföra ett sådant arbete. I Östergötland bedriver Energikontoret Östergötland (som en del av Region Östergötland) tillsammans med Cleantech Östergötland två projekt kopplat till industriell symbios. Ett av projekten handlar om att ytterligare utveckla den samverkan som sker på Händelö. Det andra projektet syftar till att stärka de kommunala näringslivskontoren så att de kan främja industriell symbios på lokal nivå, som en del i sitt övriga näringslivsfrämjande arbete.

Minskad klimatpåverkan och samtidigt ett stärkt näringsliv! Kan det bli bättre?

Erik Gotborn, Energikontoret Östergötland

More Biogas Kalmar län foto J Wallin

Årets bubblare – biogasen

Vi vet att Sverige sedan många år ligger väldigt långt framme när det gäller biogas till fordon. Ändå har inte det där riktiga lyftet på marknaden kommit. Styrkan i biogasen som drivmedel sitter i så många olika nyttor för samhället att det är lite svårt att förstå biogasens roll – den är inte världsmästare i någon enskild gren men på prispallen i många.

Faktum är att det knappast finns något bättre exempel på cirkulär ekonomi än biogas.
Biogasen:

 • Minskar klimateffekten.
 • Minskar hälsoskadliga luftföroreningar.
 • Löser avfallsproblem.
 • Ökar resurshushållningen i livsmedelskedjan.
 • Återför näringsämnen till marken.
 • Skapar arbetstillfällen lokalt.
 • Minskar oljeberoendet, säkrar tillgängligheten på energi till transportsektorn.
 • Skapar exportmöjligheter av ”know how” genom trippel helix-samarbeten.

Vårt uppdrag i Biogas Väst är att få parterna i Västra Götalandsregionen att samverka och öka användningen och produktionen av biogas, inte bara inom transportsektorn utan även inom andra områden. Det är en rejäl utmaning – tur att vi inte är ensamma.

Tvärtom, nu är det många som är med på biogaståget, både nationellt och internationellt. Efter att biogasbranschen under de senaste åren kämpat i motvind med riktigt tuffa ekonomiskt villkor börjar det nu bli bättre förutsättningar till affärer.

På den nationella arenan ser vi att riksdagen har fattat flera beslut som gynnar biogasen just för att den är på ”prispallen” i så många olika grenar.

 • Miljözoner – biogasfordon i strängaste miljözonen.
 • Bonus-Malus, biogasfordon får 10 000 kr i bonus.
 • Reduktionsplikten kommer att gynna biogasens konkurrenskraft på marknaden.
 • Tillfälligt utvidgat produktionsstöd (270 MSEK) för biogas i syfte att stärka konkurrenskraften och påskynda övergången till förnybara energikällor.
 • Regeringen tillsätter en utredning om de långsiktiga förutsättningarna för biogasproduktion i Sverige. Åsa Westlund leder utredningen.

Här i Västra Götalandsregionen satsar vi nu för fullt på att förenkla och snabba upp introduktionen av flytande biogas (LBG) till tunga lastbilar. Biogas Väst deltar i ett treårigt utvecklingsprojekt med syfte att samordna, utvärdera och informera om ett antal demonstrationer av flytande biogas till lastbilar i Västsverige. Bland aktörerna i projektet finns Volvo Lastvagnar, Gasum, FordonsGas Sverige, Lindholmen Science Park, IVL och Chalmers.

De företag som deltar i demonstrationerna gör betydande egna investeringar, antingen i fordon eller tankställen. Staten kommer också stötta med investeringsbidrag genom Klimatklivet. Ett av företagen som investerar i lastbilar för flytande biogas är Götene Kyltransporter. Syftet med projektet är att skapa trovärdighet för hela konceptet med LBG som drivmedel både miljömässigt, tekniskt och inte minst ekonomiskt. Stort fokus kommer att ligga på att analysera data från demonstratorerna för att verifiera miljömässiga och ekonomiska värden.

Det är tydligt att biogasen kommer att spela en allt större roll i vår omställning till ett fossilfritt Sverige.

Det bubblar i rötkammaren!

Bo Ramberg och Joel Karlberg, arbetar med Biogas VästHållbar Utveckling 

 

 

 

 

 

 

 

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se