Kontakt

Vi finns i hela landet och driver utvecklingsprojekt som bidrar till förnybar och effektiv användning av energi. Kontakta oss om du söker en långsiktig och kvalificerad projektpartner med god expertis inom fossilfria transporter, hållbart byggande och renovering, cirkulär och biobaserad ekonomi, EU och Agenda 2030.

Mats Bjälkholm

Styrning gemensamma projekt

Kontakt 0729-93 28 00

Kontakt mats.bjalkholm@innovatum.se

Energikontor Väst

Katarina Delsing

Vice ordförande

Kontakt 070-184 22 60

Kontakt katarina@energikontornorr.se

Energikontor Norr

Therese Hjelseth

Kontakter med Energimyndigheten

Kontakt 072-141 98 38

Kontakt therese.hjelseth@regionorebrolan.se

Energikontoret Region Örebro län

Elin Nirjens

Statistik och information om energikontoren

Kontakt 070-176 69 71

Kontakt elin.nirjens@regionjh.se

Energikontoren Jämtland Härjedalen

Carlos Pettersson

Sekreterare

Kontakt 072-554 58 41

Kontakt carlos.pettersson@rjl.se

Energikontor Norra Småland

Marie Asplind

Suppleant

Kontakt 076-146 26 70

Kontakt marie.hjort@regiongavleborg.se

Ekocenter Region Gävleborg

Erik Gotborn

Suppleant

Kontakt 070-090 04 47

Kontakt erik.gotborn@regionostergotland.se

Energikontoret Östergötland

Ulf Jobacker

Suppleant

Kontakt 072-885 49 12

Kontakt ulf.jobacker@skaneskommuner.se

Energikontoret Skåne