Energistöd till landets företag

Lyssna

Genom projektet Regionala Noder informerar och stöttar energikontoren små och medelstora företag kring energieffektivisering. Vi berättar om vilka vinster det skulle kunna innebära för företagen och kan vara ett kontinuerligt stöd i energiarbetet.

Energikartläggning ett första steg

Vi brukar börja med att föreslå en kartläggning av energianvändning på företaget. Arbetet utförs oftast av en energikonsult som ger förslag på hur företaget kan effektivisera sin energianvändning. Energikartläggningen ger svar på hur mycket energi som används för att driva företagets verksamhet och är ett underlag för fortsatt arbete.

Efter energikartläggningen kan energikontoren fortsätta vara ett stöd vid genomförande av de energieffektiverande åtgärder som kartläggningen visade på. Vi fortsätter att löpande arbeta med insatser hos företagen, exempelvis genom att följa upp hur arbetet går samt informationsspridning av nya projekt, produkter, tjänster och stöd att söka.

Energimyndigheten har skrivit om vad energikartläggning innebär för dig som vill veta mer.

Om Regionala noder

Regionala noder är ett samverkansprojekt mellan Sveriges energikontor och Energimyndigheten. Projektet, som är en del av det Nationella regionalfondsprogrammet, pågår till 2021 och har som syfte att informera små och medelstora företag om de olika stöd till energieffektivisering de kan söka. Energikontoren hjälper till att leda företaget vidare för att fler energieffektiviseringsåtgärder ska genomföras på företagen.

Läs om projektet Regionala noder på Energimyndighetens webbplats