Välbesökt Almedals-seminarium om fyrstegsprincip

Therese Silvander från Energikontoren Sverige öppnar upp seminariet i Almedalen om fyr-stegsprincipen.

I somras arrangerade en rad organisationer ett seminarium i Almedalen, under den så kallade Almedalsveckan på Gotland. Seminariet gick under namnet: ”Fyrstegsprincipen: Två steg framåt och två steg bakåt – men då står vi ju still?”

Moderator var Therese Silvander från Energikontoren Sverige och hon var nöjd med arrangemanget.

– Det var kul att seminariet var så välbesökt. Min kollega räknade till att cirka 60 personer var där och lyssnade. Dessutom tillkom det en hel del åhörare under seminariets gång, så vi är väldigt nöjda med att det kom så många.

Det var också en bra spridning på de som deltog, deltagarna kom från både nationellt, regionalt och kommunalt håll, offentliga aktörer, konsulter med flera. Och även i övrigt fanns det indikationer på att seminariet hade mottagits på ett bra sätt, till exempel hade det officiella programmet på webben strax över 500 sidvisningar direkt efter seminariet.

Skälet till att man arrangerade seminariet var att fyrstegsprincipen inte fått det genomslag man hoppats. Den infördes redan 1997 och det finns en samstämmighet om att det är en bra princip. Trots detta så används den inte i den faktiska planeringen i den utsträckning som man skulle kunna förvänta sig.

– Fyrstegsprincipen ska tillämpas i all infrastrukturplanering, men så blir det sällan. Gröna Bilister har undersökt varför och har fyra förslag till åtgärder. Det var med dem som utgångspunkt som vi genomförde det här seminariet, berättar Therese Silvander.

Ett flertal debattörer fanns på plats såsom: Fredrik Holm, Expert fyrstegsprincipen, Gröna Bilister, Anders Roth, Mobilitetsexpert, IVL, Joakim Berg, Projektet Mittstråket, Einar Schuch, Regional direktör Öst, Trafikverket, Louise Eklund, Regionråd Skåne, (L), Jenny Lundström, Region Uppsala 1:e vice ordförande, Trafik och Samhällsutvecklingsnämnden (MP)

– Det blev bra diskussioner, berättar Therese Silvander. Men vi var också överens om att det här arbetet måste fortsätta. Jag själv kommer, tillsammans med Fredrik Holm på Gröna Bilister samt Christoffer Westerberg von Bothmer Region Gävleborg, ska till exempel ta frågan om steg 1- och steg 2-åtgärder inom fyrstegsprincipen vidare.

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se