Vi arbetar för ökad användning av förnybar energi och effektivare energianvändning

De regionala energikontoren täcker hela landet och har erfarenhet av att arbeta med energi- och klimatfrågor inom de flesta branscher och sektorer. Över hela landet har man framgångsrikt samarbete med exempelvis tillverkningsindustrin, fastighetsägare, villaägare, lantbruk, service och handel.

Energikontoren är även verksamma inom transportområdet, med fokus på fordon, bränslen och beteendeförändringar inom resande. De regionala energikontoren samverkar också med offentlig sektor, näringsliv och lärosäten, samt verkar via regionala nätverk.

 

Energikontoren Sverige är ett samarbetsorgan för de 15 regionala energikontoren. De täcker tillsammans hela Sverige och arbetar för en effektivare energianvändning och en ökad andel förnybar energi.

Energikontor Norr

Energikontor Norr driver projekt inom förnybar energi och energieffektivisering, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper dig i norr med att effektivisera verksamhetens energianvändning och bistår dig och ditt företag, eller din offentliga verksamhet, med vår kompetens. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare!

Energikontoret Region Jämtland Härjedalen

Energikontoret Region Jämtland Härjedalen arbetar för minskade utsläpp av växthusgaser genom projekt och aktiviteter som syftar till effektivare energianvändning och ökad användning av förnybar energi. Detta gör vi på initiativ av Energimyndigheten och kommunerna i Jämtlands län.

Energikontoret Västernorrland

Tillsammans med Regionen och Kommunerna arbetar vi för en effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi genom projekt i samarbete med offentliga och privata aktörer.

Energikontor Dalarna

Energikontor Dalarna ska bidra till att länets energiarbete får en starkare politisk förankring samtidigt som energi- och klimatfrågan blir mer integrerad i länets tillväxtarbete.

Ekocenter Region Gävleborg

Välkommen till Ekocenter. Vi arbetar med regionalt miljöstrategiskt arbete inom områdena cirkulär ekonomi, energi- och klimatarbete samt grön omställning.

Energikontor Värmland

Energikontor Värmland driver flera projekt inom energieffektivisering riktade mot företag och organisationer. Vi samordnar även de värmländska kommunernas energi- och klimatrådgivning på uppdrag av Energimyndigheten.

Energikontoret Örebro

Inom området energi och klimat arbetar vi med energi- och klimatfrågor i Örebroregionen och verkar som ett regionalt energikontor. Vi driver på och inspirerar regionens kommuner, företag, organisationer och invånare att använda energi effektivare och att välja förnybar energi.

Energikontoret i Mälardalen

Energikontoret i Mälardalen AB är ett regionalt energikontor med verksamhet i fyra län, Södermanland, Västmanland, Uppsala samt Region Gotland. Vår huvudsakliga uppgift är att som kompetensresurs för kommunerna arbeta för en hållbar energiutveckling i Mälardalen genom att bidra till ökad medvetenhet om och agerande för energi- och klimatfrågor.

Energikontoret Storsthlm

Stockholmsregionens energikontor är en del av Storsthlm och drivs utan vinstintresse. Uppdraget går ut på att stötta regionens energi- och klimatarbete. Huvuddelen av verksamheten finansieras av projekt vi medverkar i eller uppdrag vi utför, exempelvis för Energimyndigheten.

Energikontor Väst

Energikontor Väst är det regionala energikontoret i Västra Götaland och en del av Innovatum. Vi driver nätverk och projekt tillsammans med offentliga organisationer och näringsliv, med fokus på energieffektivisering och förnybar energi. Vi vill göra skillnad genom att engagera oss för andras utveckling i vårt arbete med kompetensutveckling och innovation inom regionen.

Energikontoret Östergötland

Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning.gi.

Energikontoret Region Halland

Energikontoret Region Halland arbetar främst för ökad användning av förnybar energi och effektivare energianvändning.

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Småland är ett av 15 regionala energikontor i Sverige. Vi är en icke vinstdrivande organisation som verkar för att regionen ska nå sina energi- och klimatmål. Energikontoret är också en viktig aktör för att informera och utbilda olika målgrupper i energifrågor. Verksamheten är sedan 1 januari 2016 en del av Region Jönköpings län med uppslutning från samtliga kommuner och Länsstyrelsen.

Energikontor Sydost

Vi arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner och regioner i Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. Vi stödjer ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling.

 • Energikontor Norr

  Energikontor Norr driver projekt inom förnybar energi och energieffektivisering, med hållbar utveckling som ledstjärna. Vi hjälper dig i norr med att effektivisera verksamhetens energianvändning och bistår dig och ditt företag, eller din offentliga verksamhet, med vår kompetens. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, grönare!

 • Energikontoret Region Jämtland Härjedalen

  Energikontoret Region Jämtland Härjedalen arbetar för minskade utsläpp av växthusgaser genom projekt och aktiviteter som syftar till effektivare energianvändning och ökad användning av förnybar energi. Detta gör vi på initiativ av Energimyndigheten och kommunerna i Jämtlands län.

 • Energikontoret Västernorrland

  Tillsammans med Regionen och Kommunerna arbetar vi för en effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi genom projekt i samarbete med offentliga och privata aktörer.

 • Energikontor Dalarna

  Energikontor Dalarna ska bidra till att länets energiarbete får en starkare politisk förankring samtidigt som energi- och klimatfrågan blir mer integrerad i länets tillväxtarbete.

 • Ekocenter Region Gävleborg

  Välkommen till Ekocenter. Vi arbetar med regionalt miljöstrategiskt arbete inom områdena cirkulär ekonomi, energi- och klimatarbete samt grön omställning.

 • Energikontor Värmland

  Energikontor Värmland driver flera projekt inom energieffektivisering riktade mot företag och organisationer. Vi samordnar även de värmländska kommunernas energi- och klimatrådgivning på uppdrag av Energimyndigheten.

 • Energikontoret Örebro

  Inom området energi och klimat arbetar vi med energi- och klimatfrågor i Örebroregionen och verkar som ett regionalt energikontor. Vi driver på och inspirerar regionens kommuner, företag, organisationer och invånare att använda energi effektivare och att välja förnybar energi.

 • Energikontoret i Mälardalen

  Energikontoret i Mälardalen AB är ett regionalt energikontor med verksamhet i fyra län, Södermanland, Västmanland, Uppsala samt Region Gotland. Vår huvudsakliga uppgift är att som kompetensresurs för kommunerna arbeta för en hållbar energiutveckling i Mälardalen genom att bidra till ökad medvetenhet om och agerande för energi- och klimatfrågor.

 • Energikontoret Storsthlm

  Stockholmsregionens energikontor är en del av Storsthlm och drivs utan vinstintresse. Uppdraget går ut på att stötta regionens energi- och klimatarbete. Huvuddelen av verksamheten finansieras av projekt vi medverkar i eller uppdrag vi utför, exempelvis för Energimyndigheten.

 • Energikontor Väst

  Energikontor Väst är det regionala energikontoret i Västra Götaland och en del av Innovatum. Vi driver nätverk och projekt tillsammans med offentliga organisationer och näringsliv, med fokus på energieffektivisering och förnybar energi. Vi vill göra skillnad genom att engagera oss för andras utveckling i vårt arbete med kompetensutveckling och innovation inom regionen.

 • Energikontoret Östergötland

  Vi arbetar för att vi ska nå regionens klimat- och energimål som innebär att vi år 2045 inte ska vara beroende av fossila bränslen. Vi utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi. Energikontoret är en del av Region Östergötlands förvaltning.gi.

 • Energikontoret Region Halland

  Energikontoret Region Halland arbetar främst för ökad användning av förnybar energi och effektivare energianvändning.

 • Energikontor Norra Småland

  Energikontor Norra Småland är ett av 15 regionala energikontor i Sverige. Vi är en icke vinstdrivande organisation som verkar för att regionen ska nå sina energi- och klimatmål. Energikontoret är också en viktig aktör för att informera och utbilda olika målgrupper i energifrågor. Verksamheten är sedan 1 januari 2016 en del av Region Jönköpings län med uppslutning från samtliga kommuner och Länsstyrelsen.

 • Energikontor Sydost

  Vi arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner och regioner i Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. Vi stödjer ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

 • Energikontoret Skåne

  Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling.

Händer i Sverige

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se