Omvärldsanalys – Energikontor Norr tittar på framtidens elsystem

Nu kan du ta del av en ny omvärldsanalys från energikontor Norr! Denna gång har vi tittat närmare på framtidens elsystem och utforskat möjligheter och utmaningar för den förnybara omställningen.

Enligt energiöverenskommelsen ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040, utan att ge avkall på försörjningstrygghet och konkurrenskraftiga priser. Vi tittar på hur omställningen ska gå till och även på hur detta påverkar fastighetsbranschens roll i energisystemet.

Energikontor Norr arbetar frekvent med omvärldsbevakning och började under hösten 2016 leverera omvärldsanalyser under rubriken ”Energikontor Norr tittar på”. I dessa rapporter tittar vi närmare på olika energikällor, energislag och andra områden inom energi, klimat och hållbarhet. Vår förhoppning med detta initiativ är att enkelt paketera intressant omvärldsanalys och tillgängliggöra högaktuella fakta inom dessa områden. Helt enkelt dela med oss av information som vi gärna vill att alla i regionen ska ha möjlighet att ta del av.

Du hittar omvärldsanalysen här: https://energikontornorr.se/infocentrum/omvarldsanalyser/

Rapporten är framtagen inom projektet LEK3 – Hållbar fastighetsanvändning genom samverkan. Läs mer om projektet: https://energikontornorr.se/projekt/lek3/

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se