Energikontor Sydost skapar nya möjligheter för Cleantechföretagare

Energikontor Sydost tog med sig cleantech-företagaren John Nyberg till konferensen Hanse Sail Business i Rostock. Han fick chansen att presentera sin verksamhet inom 3D-printing och få kontakt med andra start-up företag i cleantechbranschen. Dagarna fylldes av bland annat av nätverkande, föreläsningar och studiebesök på växande start-upföretag. Genom arrangörerna fick John träffa flera internationella investerare som visade stort intresse för företaget och eventet resulterade i att han fick flera nya kontakter.

Läs mer på Energikontor Sydost

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se