Ny projektledare på plats

I juni ersatte Annacarin Ericsson, tidigare verksamhetsledare i Västernorrland, Wille Kuha som projektledare på 50 procent i projektet Samordningsnätverk regionala energikontor – fortsättning.

– Jag brinner för energifrågorna och ser detta som en chans att göra skillnad i våra huvudfrågor, energieffektivisering och förnybar energi. Att få möjligheten att jobba tillsammans med likasinnade och högt kompetenta kollegor inom Energikontoren Sverige är en ynnest. Förutom att fokusera på de fyra områdena Hållbart byggande och renovering, Cirkulär och biobaserad ekonomi, EU och Agenda 2030, Fossilfria transporter samt Kommunikation, är projektets mål att göra oss mer effektiva genom att jobba tillsammans och se över den långsiktiga finansieringen. Vi söker även synergieffekter genom en digital samarbetsyta där vi enkelt kan dela våra erfarenheter och dokument med varandra, säger Annacarin Ericson.

Hon är i botten civilekonom med marknadsföring som fördjupning. Intresset för energifrågor väcktes är hon deltog i ett Management Trainee Program på Vattenfall i mitten av 90-talet.

– Därefter har jag länge haft med Vattenfall och energibranschen att göra på flera olika sätt, som inhyrd konsult, som kund och som leverantör. I början av 2000-talet gled jag över mot IT och var på IBM en lång period. Därefter har jag hoppat lite mellan reklambyrå – andra it-bolag och nu senast som Verksamhetsledare på Energikontoret Västernorrland.

Tidigare var det Energikontoret Mälardalen som var projektägare men med ny projektledare ändras också ägandeskapet, så numera är det Energikontor Storstockholm som är projektägare. Det är också där Annacarin Eriksson kommer att ha sin tjänst.

Annacarin Ericsson, Projektledare

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se