Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB)

Energikontoren Sveriges styrelseordförande, Andres Muld, skriver i denna krönika om det nya Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) som energikontoren är med och driver.

Det har nu gått drygt ett halvår sedan starten av ICHB. Det första halvåret har mycket handlat om att formera verksamheten och lägga grunden för en framtida modell för att lyckas nå ut med information för att åstadkomma ett mer hållbart byggande.

Arbetet fokuserades i början med att samla in och strukturera information för att kunna erbjuda intressenter att söka information på www.ichb.se.

Därefter har arbetet koncentrerats på att fördjupa kunskapen om hur sektorn hållbarhetsmässigt påverkar samhället. Vidare har studerats vilka målgrupper/beslutsfattare som saknar information för att kunna agera mer hållbart inom byggandet.

ICHB:s uppdrag är att målgruppsanpassa information om hållbart byggande. Därför är det mycket viktigt att ta reda på till vem som informationen ska anpassas. ICHB:s målgrupper kan förenklat delas upp i dels lokalfastigheter och bostadsfastigheter, dels professionella och lekmannamässiga beslutsfattare. Inom lokaler är det uteslutande professionella beslutsfattare som fattar beslut om byggrelaterade åtgärder. På bostadssektorn är det annorlunda, där en majoritet faktiskt är lekmän avseende hållbarhetsfrågor inom byggaktiviteter.

Detta innebär att en betydligt större del av ICHB:s målgrupper är lekmän och kommer att i högsta grad påverka hur ICHB skall utforma sin strategi för att lyckas med uppdraget.

Det räcker inte med att samla in och målgruppsanpassa information om hållbart byggande. För att lyckas med att öka takten till ett mer hållbart byggande måste ICHB i större utsträckning arbeta med att säkerställa att informationen når ut och ger effekt. Därför är det av största vikt att kombinera insamlingen och paketeringen av informationen med ett metodiskt arbete med hur informationen når ut och skapar aktiviteter som leder till ett mer hållbart byggande. I detta arbete har Sveriges Energikontor – som en partner inom ICHB – en viktig roll i att kunna sprida informationen till relevanta målgrupper både regionalt och lokalt.

För att lyckas med uppdraget måste det ske med en långsiktighet och med en bred ansats och framförallt med en kommunikativ kraft som når långt utanför den professionella delen av byggbranschen.

Boverket har nu också beslutat att förlänga avtalet med ICHB till utgången av 2019.

Andres Muld

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se