solceller

Bostadsområdet Bovieran på Hönö i Göteborg har satt upp en solcellsanläggning på 97 kW. Detta tack vare Göteborgs stads energi- och klimatrådgivare och det insatsprojekt kring belysning som genomfördes förra året!

Krister Johansson och Robert Bexander som bor i området berättar att man på grund av insatsprojekt Belysning 2017 tog ett helhetsgrepp om all elanvändning i bostadsområdet. Detta har utvecklats till att man idag, drygt ett år senare, dessutom har en 97 kW solcellsanläggning uppsatt och som har varit i drift sedan i våras.

I en radiointervju från 5:e november, se länk nedan, så berättar de om varför man satsat på solceller, hur de gick till väga och vilken hjälp man fått, samt vad resultatet har blivit.
Energi- och klimatrådgivare Jan Thorstensson medverkar också om sin roll och hur man kan ta hjälp av kommunens EKR.

Krister och Roberts råd till andra är; Engagera er, sätt upp solceller och ta hjälp av din energi- och klimatrådgivare!

Länk till radiointervju (inslaget börjar drygt 1:04 in i programmet): https://sverigesradio.se/avsnitt/1180258

 

Foto: Bovieran
Källa: Hållbar Utveckling Väst

Foto: Jessica Jeppson

Den 16 november var det dags för årets energi- och klimatdag i Örebro. Ett 80-tal åhörare var på plats för att lyssna på och inspireras av föreläsningar på temat nya möjligheter, beteende och konsumtion.
– Gör det lätt att göra rätt! sammanfattade Konsumentverkets Emma Schütt dagen vid den avslutande paneldebatten.

Energi- och klimatdagen lockade politiker och tjänstemän från länets kommuner och Region Örebro län, anställda på Länsstyrelsen och andra intresserade från olika organisationer och företag. En av talarna var Linda Lindström från Beteendelabbet, som berättade om ”beteendedesign” genom nudging. Nudging innebär att man knuffar människor i en önskad riktning, men utan att ta bort det fria valet. Hon berättade att man ganska enkelt kan knuffa människor mot hållbar konsumtion, bland annat genom att ändra standardalternativet.

Nudging togs också upp av Andreas Ahlstam, Örebro kommun, som visade goda exempel på hur man genom marknadsföring kan få människor att ändra sitt beteende, som att cykla i stället för att ta bilen eller välja ett mindre använt cykelställ i stället för det som alltid är fullt. Therese Sundin, miljöstrateg på Karlskoga kommun, var en av åhörarna under Energi- och klimatdagen. Hon tyckte att de konkreta exemplen på nudging var givande.

– Just beteendeförändringar är mycket som vi pratar om i Karlskoga kommun. Nudging är ett bra verktyg och det är otroligt intressant att se hur man kan arbeta med det i en kommun, säger hon.

Läs hela artikeln hos Energikontor Örebro

Bild: Jessica Jeppson

Många positiva klimatframgångar har skett och är på gång inom lantbruket. Det läggs stora resurser på att minska klimatavtrycken och en av de positiva trenderna är att allt fler satsar på biogas och biodiesel. Piteå Biogas är ett initiativ som dragits igång i Norrbotten där ett flertal bönder gått samman för att tillsammans förädla sina resurser och bidra till en förnybar energiförsörjning.

Energikontor Norr har i projektet Gröna energiinvesteringar en podd där du kan lyssna på Piteå Biogas och deras resa.

Du kan höra podden här.

Foto: Ingrid Fridesjö
Källa: Energikontor Norr

Dansaren Linda Remahl och ingenjören Goncalo Marques bröt upp med sina gamla liv i London och startade något helt nytt i Moskosel, Arvidsjaur – ett center där kultur, innovation och hållbarhet förenas. De kallar konceptet Northern Sustainable Futures och genom denna plattform vill de skapa möten mellan människor, kultur, natur, mat och teknik.

Energikontor Norr har i projektet Gröna energiinvesteringar följt Northern Sustainable Futures på deras resa. Tillsammans med Markus Odevall har de nu tagit fram en podd där du kan lyssna på Linda och Goncalos visioner om framtiden.

Du kan höra podden här.

Foto: Northern Sustainable Futures
Källa: Energikontor Norr

 

Det behövs en gemensam strategi och långsiktig förutsägbarhet för att produktionen och användningen av biogas ska få verklig fart. Det var två synpunkter som framhölls när biogasbranschen i Västra Götaland träffade regeringens utredare på samverkansplattformen Biogas Västs välbesökta seminarium. Ett projekt som Hållbar Utveckling Väst är huvudman för.

Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning. Målet är en ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland.

Biogas Väst finansieras av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Hållbar Utveckling Väst är sedan 1 mars 2018 huvudman för plattformen.

I november anordnade Biogas Väst en träff med intressenter för Biogas i Västra Götaland där man ville diskutera den utredning som regering tillsatt och skicka med utredarna sina synpunkter och önskemål inför arbetet. Åsa Westlund, Roger Berggren och Robin Jacobsson som arbetar med utredningen var inbjudna till en förmiddag med diskussioner. Uppslutningen var stor och flertalet tunga aktörer från alla delar av biogasens värdekedja deltog. ‘

– Det är kul att få chansen att vara med att bidra till utredningen, och inte minst att visa upp det stora engagemang som biogasen har hos de västsvenska aktörerna, säger Bo Ramberg i processledare för Biogas Väst som arrangerade träffen.

Läs hela artikeln hos Hållbar Utveckling Väst

Foto: Maria Olsson

 

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se