Solceller

Ett starkt år för skånsk solenergi

Solenergin fortsätter att växa starkt i Skåne. Under 2017 installerades 11,4 MW solceller i Skåne och totalt fanns 34,9 MW eller ca 240 000 kvadratmeter solceller i slutet av 2017. De skånska solcellerna kan årligen producera ca 31,5 GWh förnybar el, vilket motsvarar hushållsel för ca 6300 familjer.

Statistiken är inhämtad från elnätsägarna i Skåne och sammanställd av Solar Region Skåne inom projekt Sol i Syd. Kartläggningen visar att vid slutet av 2017 fanns 2 056 solcellsanläggningar anslutna till det skånska elnätet, med en total sammanlagd effekt på 34,9 MW.

Vill du läsa mer om statistiken i alla Skånes kommuner? Läs mer i informationsbladet (pdf) eller gå till kommunsidorna på solisyd.se/

Läs nyheten på Energikontoren Skånes hemsida.

Kalkylator investering i solel

Flera sätt att beräkna lönsamheten på en solanläggning

Vid en investering i en solelanläggning är det väldigt vanligt att prata om återbetalningstid (pay-off tid) när man bedömer en solelanläggnings lönsamhet. I företagsvärlden används ofta andra lönsamhetsmodeller som någon av nuvärde-, annuitet- eller interränte-metoderna. Projektet ‘Framtidens Solel i Östra Mellansverige’ har utvecklat en kalkylator där man kan mata in sina förutsättningar och få ett ekonomiskt beslutsunderlag efter någon av dessa modeller. Länken till verktyget, som även innehåller förklaringar av de grundläggande ekonomiska begreppet, hittar ni här!

Så mycket ökade andelen nätansluten solel under 2017

Energikontoret i Mälardalens gröna solkartor är uppdaterade med siffror för 2017. Den höga utbyggnadstakten av solel ser ut att hålla i sig. Genom seminarier/utbildningar, hemsidan www.framtidenssolel.se med oberoende information riktade till små och medelstora företag i området arbetar Energikontoret för att bidra till denna utveckling. I länkarna nedan finns statistik per kommun inom respektive län.

Installerad solel Södermanland
Installerad solel Uppsala län
Installerad solel Västmanland
Installerad solel Gotland

Gymnasielever i Vimmerby om att leva klimatsmart

Stort engagemang för hållbarhet och Agenda 2030

7-9 mars arrangerades en utställning kring Agenda 2030 på Vimmerby gymnasium av elever inom kursen Energi och miljöteknik. Utställningen belyste flera av de 17 globala hållbarhetsmålen och hur vår livsstil påverkar miljön och våra gemensamma globala resurser. Eleverna hade tagit fram konkreta tips på hållbara val vad gäller konsumtion, transporter, vattenanvändning osv.

Allmänheten och kommunens tjänstemän och politiker bjöds också in för att ta del av utställningen och för att lyssna på elevernas argument för att leva mer resurssnålt och klimatsmart.

“Härligt att se med vilket engagemang eleverna tagit sig an hållbarhetsfrågorna och med vilken kraft de vill bidra till en hållbar framtid. Stort tack och lycka till!” – Kerstin Eriksson, projektledare på Energikontor Sydost.

Läs mer om de globala hållbarhetsmålen.

Läs artikeln på Energikontor Sydosts hemsida.

Populära rådgivare

Det var ett stort intresse för energi- och klimatrådgivning på villamässan i Malmö. Den 1-4 mars 2018 bemannade Energirådgivarna i Skåne en monter på Stora Villamässan på Malmömässan. 622 personer besökte montern och fick rådgivning, kunde delta i quiz och ta del av nyuppdaterade broschyrer, det är en ökning mot förra årets 574 monterbesökare.

Stora Villamässan i Malmö är en av de viktigaste mötesplatserna för de kommunala energi- och klimatrådgivarna och privatpersoner i Skåne. Många av besökarna är villaägare eller bor i bostadsrätt och besöker mässan för att få kunskap och inspiration om uppvärmningssystem, fönsterbyte, solceller med mera. Bland alla försäljarna sticker de opartiska energi- och klimatrådgivarna ut med sitt budskap om gratis rådgivning, och många nappar på erbjudandet. Det ökande intresset kan bland annat bero på att det finns många stöd att söka just nu, bland annat för energilagring, solceller, elcyklar och laddstationer.

Förutom rådgivning direkt i montern kan den rådsökande lämna in intresse för att bli kontaktad av sin kommuns energi- och klimatrådgivare, som är ett 20-tal till antalet. Till sin hjälp har de ett 10-tal nyproducerade broschyrer som bland annat handlar om elcykling, ladda elbilen hemma och solceller steg-för-steg. Broschyrerna är skrivna av rådgivarna själva och finns även på hemsidan www.ekrs.se. Rådgivningen finansieras av Energimyndigheten och kommunerna och samordnas av Energikontoret Skåne.

Läs denna artikel på Energikontoret i Skånes hemsida.

Solvärme året om!

Det finns gott om solenergi i Norrbotten. För att ta till vara på den vill Energikontor Norr i projektet Gröna energiinvesteringar lyfta fram säsongslagring av solvärme och som en hållbar energilösning att investera i. För visst vore det häftigt att kunna visa ett samhälle i arktiskt klimat som värms med sol året om? Vi har tagit fram en film som visar hur det kan se ut.

I Sverige har vi kalla vintrar då värmebehovet är stort och varma somrar, ett väldigt gynnsamt klimat för att lagra energi över säsonger. Vi kan se säsongslagring som en relativt outnyttjad tillgång med en stor potential och eventuellt en del av svaret på en hållbar samhällsutveckling. Att kunna visa ett samhälle nära Polcirkeln som värms med sol året om innebär dessutom att lösningen är möjlig över i stort sett hela världen!

Energilösningen med säsongslagring av solvärme fungerar på så sätt att solvärme fångas in av solfångare och lagras i ett antal borrhål i berget, ett så kallad borrhålslager. Värmen laddas in i berget på sommaren och kan tas ut på vintern genom slangar som leder ner i varje borrhål. Berget används alltså som ett batteri för att lagra solenergi. I ett samhälle med exempelvis industrier kan solvärme kompletteras med spillvärme som tas tillvara och lagras på samma sätt.

– Lösningen går att använda för alla typer av storskaliga uppvärmningsändamål, till exempel samhällen, särskilt väl lämpar den sig för uppvärmning av byggnader och varmvatten, säger Kjell Skogsberg, energisakkunnig på Energikontor Norr.

Beprövad metod

Genom att använda oss av lagrad solvärme kan andra energiresurser frigöras för annan användning, och vi kan låta bli att använda icke-förnybara energikällor i högre grad. Solvärmetekniken är välbeprövad, och aktiva solvärmeanläggningar för säsongslagring finns, bland annat i Kanada där klimatet är väldigt likt Norrbottens klimat. När anläggningen väl är byggd så kräver den väldigt lite köpt energi och den har lång livslängd.

Lär dig mer om säsongslagring av solvärme genom den animerade film som tagits fram i projektet:


Filmen har tagits fram av Explainer AB.

 

Läs denna artikel på Energikontor Norrs hemsida.

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se