Förändrade energibeteenden nästa steg för energisnål förskola

Hagaängs förskola i Lidköping har efter ett år halverat sin energianvändning. Detta tack vare en renovering med målet att minska energiåtgången. Förskolan är ett av pilotprojekten i Green Building A-Z – ett 3-årigt interregprojekt där energikontoren medverkar och som syftar till att främja energieffektivt byggande.

Personalen på förskolan är mycket nöjd med renoveringen som, förutom en modernare planlösning, även bidragit med en uppdatering vad gäller ytskikt och tekniska installationer. Till exempel finns ett nytt styrsystem som direkt meddelar om eventuella fel och ventilationssystemet är behovsstyrt på rumsnivå. Energiförbrukningen övervakas kontinuerligt vilket ger möjlighet till att både följa upp och optimera.

Nästa steg för kommunen är att förändra beteendet hos personal och barn.

Läs mer om hur förskolan renoverats

Beteendeförändring, energieffektivisering, Green Building, hållbar byggande

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se