Fossilfria transporter

Östergötland antar fossilfri transportutmaning

I november arrangerade Energikontoret i projektet Östgötautmaningen ett seminarium för ett Fossilfritt Östergötland tillsammans med Svante Axelsson, regeringskansliets nationella samordnare för ett Fossilfritt Sverige. Representanter från länets kommuner och Region Östergötland slöt upp till seminariet och undertecknade Transportutmaningen som innebär att man senast år 2030 endast ska utföra och upphandla fossilfria transporter.  

12 av länets kommuner och Region Östergötland har antagit utmaningen och visar på detta sätt att man tar en täten i vägen mot att uppnå riksdagsbeslutet att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70% från år 2010 till 2030.

Energikontor Östra Götaland
Bild: Emelie Österqvist

hållbara transporter

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se