Foto: Jessica Gow/TT

Energieffektivt samarbete med ICA växer

Projektet regionala noder  är ett projekt som sker mellan Sveriges 15 energikontor och Energimyndigheten. Genom att vända sig till sitt regionala energikontor kan små och medelstora företag få guidning i att effektivisera sin energianvändning – något som leder till både miljömässiga och ekonomiska vinster för företagen.

Ett exempel på en framgångsrik samverkan är samarbetet med ICA-butiker som sker i en stor del av landet och som nu växer ytterligare då Energikontor Norr ska assistera ett antal ICA-butiker i Norrbotten till en mer hållbar verksamhet. De tre strategiska utvalda målgrupperna i Norr är förutom matbutiker, även bilhandlare och näringslivskontor.  ”Det är väldigt viktigt för att företaget på sikt att de börjar äga frågan” säger projektledaren Isabella Katsimenis i en artikel på Energikontor Norr.

Läs mer på Energikontor Norr

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se