Kategori: Energikontoret Skåne

Arbete för fossilfria kommuner visar lovande resultat

Under tre års tid har tio skånska kommuner arbetat för att fasa ut fossila bränslen i sina organisationer och resultaten har varit lovande. Än är de inte fossilfria, men deras arbete har lett till stora framsteg och hittills har kommunerna minskat den fossila energianvändningen motsvarande 6,4 miljoner liter diesel. Hur gjorde de och vilka är de bästa tipsen och de svåraste knäckfrågorna? Det var temat för slutkonferensen för ett av Energikontoret Skånes projekt Fossilbränslefria kommuner. Över 200 deltagare kom till Sankt Gertrud i Malmö för att delta. 

”Vi såg på sträckan och den höga bensinkostnaden för den, jämförde läckan i plånboken och försökte täppa igen. Belyste beteenden ingen brytt sig om förut, hur skulle annars våra dyra vanor kunna ta slut?”.

Båstads kommuns estradpoesi var ett av många spännande och inspirerande inslag på måndagens slutkonferens för projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne. Under konferensen stod kommunerna i fokus. Kommunerna berättade om hur de arbetat och vilka verktyg de använt sig av för att jobba mot fossilbränslefrihet. Flera kommuner berättade med organisationens tjänsteresor, både för att få till beteendeförändringar och för att använda fordonen effektivare och på större andel förnybara bränslen. Ett exempel är Helsingborgs stad, som erbjudit medarbetarna att bli testtrampare.

Lunds kommun ledde en debatt om HVO. Det som på senare tid blivit populärt, men som har en osäker framtid då det finns risk för HVO-brist samtidigt som bränslet har kritiserats för dess innehåll av palmoljeprodukter.

Malmö stad delade erfarenheter från sin dialog med E.ON, som levererar fjärrvärme till stora delar av staden. Malmö har ställt krav på 100 % fossilbränslefri fjärrvärme till kommunens verksamheter, utan att fjärrvärmen till övriga kunder försämras, vilket även innebär att den fossilfria fjärrvärmen totalt sett kommer att öka till 2020.

Än är kommunerna inte fossilbränslefria, men deras fantastiska arbete har lett till stora framsteg under projektets första två år. Exempelvis har andelen fossilfri uppvärmning ökat med 9 procentenheter och andelen fossilfria drivmedel ökat med 17 procentenheter. Utmaningen framöver är just transporterna och tjänsteresorna.

 

Energikontor Skåne

Nationell träff för regionala utvecklingsledare i Lund

Den 15 oktober var det dags för Energikontoret Skåne att stå värd för en nationell träff för Sveriges regionala utvecklingsledare och Energimyndigheten. De regionala utvecklingsledarna driver nätverken före de kommunala energi- och klimatrådgivarna och Energimyndigheten står för merparten av finansieringen och rådgivningen. Under träffen besökte man en utställning för fossilfria tunga arbetsmaskiner och diskuterade utveckling av kommunikationsvägar samt uppdrag. Med fanns även ett flertal forskare från KTH som gav värdefull input om vad som kan bli nästa fokus i energifrågorna.

Det finns totalt 15 regionala utvecklingsledare i landet som tillsammans med Energimyndigheten arbetar med att förfina den kommunala klimat -och energirådgivningen.

Läs mer om träffen här

 

Hinder och möjligheter med repowering i vindkraften

Ny broschyr visar på hinder och möjligheter med repowering i vindkraften. En fråga som börjar bli aktuell inte minst i Skåne där vindkraften byggdes ut tidigt och nu en stor andel börjar bli gammal.

Projektet Repowering – hinder och möjligheter vill bidra till förbättrade förutsättningar för en utbyggnad av lokalt förankrad, långsiktig och förnyelsebar elproduktion från vind. Därför kommer ägare, projektörer och myndigheter att få komma till tals så vi lättare kan identifiera utmaningar och hinder, men också möjligheter kring potentiella generationsskiften av vindkraftverk.

I broschyren sammanställs 23 intervjuer med olika experter. Där är även ett kapitel om tre repoweringprojekt i Sverige samt ett kapitel om repowering i Danmark och Tyskland. Projektet genomförs med stöd av Nätverket för vindbruk, Energimyndigheten.

Här hittar ni broschyren Repowering – hinder och möjligheter!

Länk till artikeln på Energikontoret i Skånes hemsida.

Bild från filmen

Informationsfilm om energirådgivning

Energirådgivarna i Skåne har satt ihop en informationsfilm som vänder sig till alla som vill veta mer om den kostnadsfria tjänsten.

I filmen berättas det bland annat om att rådgivningen i första hand vänder sig till målgrupperna hushåll i villa eller bostadsrättsföreningar, små- och medelstora företag, föreningar och organisationer. Det visas exempel på vad man kan få hjälp med och hur energi- och klimatrådgivarna arbetar och är organiserade.

De runt 20 kommunala energi- och klimatrådgivarna runt om i Skåne kan hjälpa till med bland annat:

  • val av uppvärmningssystem
  • välja elavtal
  • förstå sin elräkning
  • solenergi
  • transporter
  • klimatfrågan
  • belysning

Och mycket mer – se filmen nedan eller genom att klicka här för mer detaljer.
Filmen är fri att visas i samband med information om energi- och klimatrådgivningen i Skåne.

Solceller

Ett starkt år för skånsk solenergi

Solenergin fortsätter att växa starkt i Skåne. Under 2017 installerades 11,4 MW solceller i Skåne och totalt fanns 34,9 MW eller ca 240 000 kvadratmeter solceller i slutet av 2017. De skånska solcellerna kan årligen producera ca 31,5 GWh förnybar el, vilket motsvarar hushållsel för ca 6300 familjer.

Statistiken är inhämtad från elnätsägarna i Skåne och sammanställd av Solar Region Skåne inom projekt Sol i Syd. Kartläggningen visar att vid slutet av 2017 fanns 2 056 solcellsanläggningar anslutna till det skånska elnätet, med en total sammanlagd effekt på 34,9 MW.

Vill du läsa mer om statistiken i alla Skånes kommuner? Läs mer i informationsbladet (pdf) eller gå till kommunsidorna på solisyd.se/

Läs nyheten på Energikontoren Skånes hemsida.

  • 1
  • 2

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se