Foto: Jessica Jeppson

Att lyckas med hållbara beteendeförändringar

Den 16 november var det dags för årets energi- och klimatdag i Örebro. Ett 80-tal åhörare var på plats för att lyssna på och inspireras av föreläsningar på temat nya möjligheter, beteende och konsumtion.
– Gör det lätt att göra rätt! sammanfattade Konsumentverkets Emma Schütt dagen vid den avslutande paneldebatten.

Energi- och klimatdagen lockade politiker och tjänstemän från länets kommuner och Region Örebro län, anställda på Länsstyrelsen och andra intresserade från olika organisationer och företag. En av talarna var Linda Lindström från Beteendelabbet, som berättade om ”beteendedesign” genom nudging. Nudging innebär att man knuffar människor i en önskad riktning, men utan att ta bort det fria valet. Hon berättade att man ganska enkelt kan knuffa människor mot hållbar konsumtion, bland annat genom att ändra standardalternativet.

Nudging togs också upp av Andreas Ahlstam, Örebro kommun, som visade goda exempel på hur man genom marknadsföring kan få människor att ändra sitt beteende, som att cykla i stället för att ta bilen eller välja ett mindre använt cykelställ i stället för det som alltid är fullt. Therese Sundin, miljöstrateg på Karlskoga kommun, var en av åhörarna under Energi- och klimatdagen. Hon tyckte att de konkreta exemplen på nudging var givande.

– Just beteendeförändringar är mycket som vi pratar om i Karlskoga kommun. Nudging är ett bra verktyg och det är otroligt intressant att se hur man kan arbeta med det i en kommun, säger hon.

Läs hela artikeln hos Energikontor Örebro

Bild: Jessica Jeppson

Beteendeförändring, hållbar konsumtion, Nudging

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se