Arbete för fossilfria kommuner visar lovande resultat

Under tre års tid har tio skånska kommuner arbetat för att fasa ut fossila bränslen i sina organisationer och resultaten har varit lovande. Än är de inte fossilfria, men deras arbete har lett till stora framsteg och hittills har kommunerna minskat den fossila energianvändningen motsvarande 6,4 miljoner liter diesel. Hur gjorde de och vilka är de bästa tipsen och de svåraste knäckfrågorna? Det var temat för slutkonferensen för ett av Energikontoret Skånes projekt Fossilbränslefria kommuner. Över 200 deltagare kom till Sankt Gertrud i Malmö för att delta. 

”Vi såg på sträckan och den höga bensinkostnaden för den, jämförde läckan i plånboken och försökte täppa igen. Belyste beteenden ingen brytt sig om förut, hur skulle annars våra dyra vanor kunna ta slut?”.

Båstads kommuns estradpoesi var ett av många spännande och inspirerande inslag på måndagens slutkonferens för projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne. Under konferensen stod kommunerna i fokus. Kommunerna berättade om hur de arbetat och vilka verktyg de använt sig av för att jobba mot fossilbränslefrihet. Flera kommuner berättade med organisationens tjänsteresor, både för att få till beteendeförändringar och för att använda fordonen effektivare och på större andel förnybara bränslen. Ett exempel är Helsingborgs stad, som erbjudit medarbetarna att bli testtrampare.

Lunds kommun ledde en debatt om HVO. Det som på senare tid blivit populärt, men som har en osäker framtid då det finns risk för HVO-brist samtidigt som bränslet har kritiserats för dess innehåll av palmoljeprodukter.

Malmö stad delade erfarenheter från sin dialog med E.ON, som levererar fjärrvärme till stora delar av staden. Malmö har ställt krav på 100 % fossilbränslefri fjärrvärme till kommunens verksamheter, utan att fjärrvärmen till övriga kunder försämras, vilket även innebär att den fossilfria fjärrvärmen totalt sett kommer att öka till 2020.

Än är kommunerna inte fossilbränslefria, men deras fantastiska arbete har lett till stora framsteg under projektets första två år. Exempelvis har andelen fossilfri uppvärmning ökat med 9 procentenheter och andelen fossilfria drivmedel ökat med 17 procentenheter. Utmaningen framöver är just transporterna och tjänsteresorna.

 

Energikontor Skåne

förnybar energi

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se