Dag: 18 oktober, 2018

Heat

Nytt värmeplaneringsverktyg för bostadsbyggande

Energikontoret i Mälardalen har tillsammans med Greensway och Ramböll utvecklat Plan4Heat – ett värmeplaneringsverktyg som ska underlätta kommunernas planering av bostadsbyggande. Med hjälp av verktyget går det att utvärdera olika uppvärmningssystem i ett tidigt planeringsskede med hänsyn till kostnadseffektivitet och miljöpåverkan. Plan4Heat gör det enklare att samplanera schaktning och grävning. Utöver det kan det bland annat visa på behov av anslutning till fjärrvärme och utvärdering av förutsättningar för närvärmeverk.

Energikontoren i Mälardalen

 

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se