Månad: oktober 2018

Förändrade energibeteenden nästa steg för energisnål förskola

Hagaängs förskola i Lidköping har efter ett år halverat sin energianvändning. Detta tack vare en renovering med målet att minska energiåtgången. Förskolan är ett av pilotprojekten i Green Building A-Z – ett 3-årigt interregprojekt där energikontoren medverkar och som syftar till att främja energieffektivt byggande.

Personalen på förskolan är mycket nöjd med renoveringen som, förutom en modernare planlösning, även bidragit med en uppdatering vad gäller ytskikt och tekniska installationer. Till exempel finns ett nytt styrsystem som direkt meddelar om eventuella fel och ventilationssystemet är behovsstyrt på rumsnivå. Energiförbrukningen övervakas kontinuerligt vilket ger möjlighet till att både följa upp och optimera.

Nästa steg för kommunen är att förändra beteendet hos personal och barn.

Läs mer om hur förskolan renoverats

Heat

Nytt värmeplaneringsverktyg för bostadsbyggande

Energikontoret i Mälardalen har tillsammans med Greensway och Ramböll utvecklat Plan4Heat – ett värmeplaneringsverktyg som ska underlätta kommunernas planering av bostadsbyggande. Med hjälp av verktyget går det att utvärdera olika uppvärmningssystem i ett tidigt planeringsskede med hänsyn till kostnadseffektivitet och miljöpåverkan. Plan4Heat gör det enklare att samplanera schaktning och grävning. Utöver det kan det bland annat visa på behov av anslutning till fjärrvärme och utvärdering av förutsättningar för närvärmeverk.

Energikontoren i Mälardalen

 

Nationell träff för regionala utvecklingsledare i Lund

Den 15 oktober var det dags för Energikontoret Skåne att stå värd för en nationell träff för Sveriges regionala utvecklingsledare och Energimyndigheten. De regionala utvecklingsledarna driver nätverken före de kommunala energi- och klimatrådgivarna och Energimyndigheten står för merparten av finansieringen och rådgivningen. Under träffen besökte man en utställning för fossilfria tunga arbetsmaskiner och diskuterade utveckling av kommunikationsvägar samt uppdrag. Med fanns även ett flertal forskare från KTH som gav värdefull input om vad som kan bli nästa fokus i energifrågorna.

Det finns totalt 15 regionala utvecklingsledare i landet som tillsammans med Energimyndigheten arbetar med att förfina den kommunala klimat -och energirådgivningen.

Läs mer om träffen här

 

Ystad internationell pristagare för samlastningsmodell

I början av september arrangerades konferensen Green Cities i Polen som presenterar det senaste inom transport – och logistiklösningar för att bidra till hållbara städer. På konferensen delades priser ut till internationella aktörer som satsat på att effektivisera sina transporter i kommuner eller organisationer. Bland pristagarna fanns Ystad kommun, som fick äran att ta emot det internationella priset ”Municipatility of the Year Award” för sin modell för samordnad varudistribution.  Ystad – Österlenmodellen som den kallas har gett mycket framgångsrika resultat.

Tack var den här modellen har vi minskat våra årliga leveransstopp med 75 procent. Personalen på verksamheterna som vi kör ut till kan planera sina scheman lättare efter våra punktliga leveranstider och säkerheten kring skolor och äldreboenden har ökat eftersom färre lastbilar behöver köra in på området” säger kommundirektör Jonas Rosenkvist i en artikel på Energikontor Sydost .

Energikontoret har arbetat med modellen som en del i ett av deras projekt.

Hela artikeln kan läsas här

Är ni som kommun intresserade av att införa samordnad varudistribution eller utveckla en modell som ni redan har? Besök kosava.se – Nationellt Centrum för Samordnad Varudistribution.

Östra Götaland film

Energi- och klimatrådgivning i filmkampanj

Runtom i landets kommuner finns energi – och klimatrådgivare vars roll är att förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap och råd kring energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan. Här hittar du din lokala rådgivare.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Rådgivningen finansieras av Energimyndigheten som ett led i att bidra till att riksdagens energi- och klimatpolitiska mål nås.

Energikontorens roll i rådgivningssystemet

Ett av de regionala energikontorens viktiga uppdrag är att samordna och utveckla landets energi – och klimatrådgivning. Nu pågår en gemensam satsning för hållbara transporter och solel av landets alla energi- och klimatrådgivare. Syftet är att öka takten i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Mellan maj 2018 och hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och små- och medelstora företag en fördjupad rådgivning inom solelinstallationer och hållbara transporter av sin kommunala energi- och klimatrådgivning. Läs om insatserna på Energimyndighetens hemsida.

Samarbete lett av Energikontoret Östra Götaland

För att synliggöra möjligheten till den kostnadsfria och opartiska klimat -och energirådgivningen i landet har kommunerna i Östergötlands län gemensamt tagit fram tre filmer som har sänts lokalt i TV3 och Kanal 5.

Film om elanvändning

Film om jobbpendling

Film om matsvinn

  • 1
  • 2

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se