Månad: augusti 2018

Låt resan bli ett val

Handen på hjärtat. Är du en av dem som väljer samma färdsätt oavsett vart du ska åka?
Faktum är att de flesta av oss slentrianmässigt väljer att göra som vi brukar. I bästa fall kan det innebära hysteriskt mycket cyklande, i värsta fall betyder det oändligt många bilresor.

En resvaneundersökning som vi har gjort i Örebro län visar att majoriteten av resorna till och från jobbet görs med bil. Hela 60 procent av oss tar bilen till jobbet även om avståndet är mellan tre och fem kilometer. Vi kör alltså på i samma gamla hjulspår, även om det kanske finns bättre och snabbare alternativ. Hur vi tar oss till jobbet, träningslokalen eller våra fritidsaktiviteter är inget som vi funderar på i vardagen. Vi gör bara som vanligt.

Det europeiska initiativet European Mobility Week, Europeiska trafikantveckan, vill underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. I år är temat ”Mix and Move”, som handlar om att variera sina resor. Motivet bakom temat är att peppa människor till att hitta nya alternativ för att ta sig mellan punkt A och punkt B.

I projektet Hållbart resande i Örebroregionen är vi inne på samma linje. Genom kampanjen ”Tänk tanken” vill vi uppmuntra fler att resa kollektivt eller cykla, så att vi blir av med alla onödiga resor som sker med bil.

Under trafikantveckan, 16-22 september, syns projektet på olika sätt. Bussar rullar runt i Örebro län med vårt budskap, och vi möter medborgare på flera platser. Det är viktigt att prata om vårt trafikbeteende, eftersom vi så sällan reflekterar över varför vi väljer bilen i vår vardag. Bilresan blir lätt en vana i stället för ett aktivt val.

Att trolla bort bilen helt och hållet är ingen framkomlig väg. Inget transportsätt kan täcka alla behov. Det är de onödiga och oreflekterade bilresorna som ska bort. För att vi ska bli av med dem måste vi lära oss att variera våra resor och sluta följa våra invanda mönster.
Det finns många skäl till att en förändring är nödvändig. Vår gemensamma miljö och jordens klimat är viktiga frågor. För en individ kan hälsa, plånbok och tid vara avgörande för att motivera en livsstilsförändring där bilen väljs bort.

www.tänktanken.nu kan du räkna ut hur mycket choklad du kan äta om du cyklar till jobbet i stället för att åka bil. Kanske kan detta vara en inspiration när du väljer transportmedel nästa gång.
Mix and Move!

Mirja Mattsson
Projektledare Hållbart resande i Örebroregionen
Energikontoret Örebro län
Energi- och klimat Region Örebro län

Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB)

Energikontoren Sveriges styrelseordförande, Andres Muld, skriver i denna krönika om det nya Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) som energikontoren är med och driver.

Det har nu gått drygt ett halvår sedan starten av ICHB. Det första halvåret har mycket handlat om att formera verksamheten och lägga grunden för en framtida modell för att lyckas nå ut med information för att åstadkomma ett mer hållbart byggande.

Arbetet fokuserades i början med att samla in och strukturera information för att kunna erbjuda intressenter att söka information på www.ichb.se.

Därefter har arbetet koncentrerats på att fördjupa kunskapen om hur sektorn hållbarhetsmässigt påverkar samhället. Vidare har studerats vilka målgrupper/beslutsfattare som saknar information för att kunna agera mer hållbart inom byggandet.

ICHB:s uppdrag är att målgruppsanpassa information om hållbart byggande. Därför är det mycket viktigt att ta reda på till vem som informationen ska anpassas. ICHB:s målgrupper kan förenklat delas upp i dels lokalfastigheter och bostadsfastigheter, dels professionella och lekmannamässiga beslutsfattare. Inom lokaler är det uteslutande professionella beslutsfattare som fattar beslut om byggrelaterade åtgärder. På bostadssektorn är det annorlunda, där en majoritet faktiskt är lekmän avseende hållbarhetsfrågor inom byggaktiviteter.

Detta innebär att en betydligt större del av ICHB:s målgrupper är lekmän och kommer att i högsta grad påverka hur ICHB skall utforma sin strategi för att lyckas med uppdraget.

Det räcker inte med att samla in och målgruppsanpassa information om hållbart byggande. För att lyckas med att öka takten till ett mer hållbart byggande måste ICHB i större utsträckning arbeta med att säkerställa att informationen når ut och ger effekt. Därför är det av största vikt att kombinera insamlingen och paketeringen av informationen med ett metodiskt arbete med hur informationen når ut och skapar aktiviteter som leder till ett mer hållbart byggande. I detta arbete har Sveriges Energikontor – som en partner inom ICHB – en viktig roll i att kunna sprida informationen till relevanta målgrupper både regionalt och lokalt.

För att lyckas med uppdraget måste det ske med en långsiktighet och med en bred ansats och framförallt med en kommunikativ kraft som når långt utanför den professionella delen av byggbranschen.

Boverket har nu också beslutat att förlänga avtalet med ICHB till utgången av 2019.

Andres Muld

Den nationella partnern för regionalt energi- och klimatarbete.

 

Kontakt

Energikontoren Sverige
c/o Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 VÄXJÖ
info@energikontorensverige.se